GENERAL INCIDENCE WITH TEMPORARY LOSS OF EMPLOYMENT IN SILK MILLING PLANTS
PDF

Як цитувати

Kabilova, G. (2021). GENERAL INCIDENCE WITH TEMPORARY LOSS OF EMPLOYMENT IN SILK MILLING PLANTS. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10323
PDF

Посилання

Alimov S. M., Alimova M. A. Voprosy gigiyeny truda na proizvodstve po pererabotke shelkopryada // Molodoy uchenyy. – 2017. – № 50. – S. 114-116. – URL https://moluch.ru/archive/184/47220

Slavinskaya N.V, G. Z. Ibragimova, A. B. Iskandarov, M. A. Kamalova Aktual'nyye problemy gigiyeny truda zhenshchin na sovremennykh grenazhnykh proizvodstvakh // Zhurn. teoret. i klinich. meditsiny. – 2012. – № 4. – S. 61–63. – Rez. uzb., angl. – Bibliogr.:

Adilov U.KH, Kabilova G.A”Instrumental monitoring and assessment of occupational risk in Uzbekistan. ” Evropean Journal of molecular & Clinical Medicine. 2836-2846str

Kobilova G.A Sanitary and hygienic indicators of working conditions and health indicators of workers in silk-winding production. (Sanitarno-gigiyenicheskiye pokazateli usloviy truda i pokazateli zdorov'ya rabochikh v shelkomotal'nom proizvodstve) American Journal of Medicine and Medical Sciences 2020( vykhod 10 .11.2020g

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 8 |