INVESTIGATION OF IRRIGATION EROSION IN THE PSEUDOPODZOLIC SOILS OF THE LANKARAN PROVINCE
PDF

Як цитувати

Akbarova, U. (2021). INVESTIGATION OF IRRIGATION EROSION IN THE PSEUDOPODZOLIC SOILS OF THE LANKARAN PROVINCE. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10335
PDF

Посилання

Əkbərova Ü.Z. Lənkəran vilayətinin cənub-şərq hissəsində su eroziyasının torpaqların münbitliyinə təsiri. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi fondu. Bakı, 2016, 193 s. (Əlyazma)

Hacıyev Q.Ə., Rəhimov V.Ə. Azərbaycan SSR inzibati rayonlarının iqlim səciyyəsi. Bakı “Elm” nəşriyyatı, 1977, səh. 143-149

Məmmədova S.Z. Azərbaycanın Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi. Bakı “Elm”, 2006, 369 s.

Mustafayev X.M. Torpaq eroziyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Bakı, 1974, 127 s.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 10 |