НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОБІКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Коваленко, Є., & Житник, А. (2021). НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОБІКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10359
PDF

Посилання

Алтер Дж. Наука о гибкости / Алтер Дж. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 424 с. – URL: https://uchi-fitness.ru/about/articles/nauka-o-gibkosti/ (дата звернення: 14.03.2021)

Аквааеробіка: методичні вказівки / уклад.: С. М. Киселевська, О. В. Чернявська. – К.: КНУБА, 2016. – 40 с. – URL: http://library.knuba.edu.ua/books/36_3_16.pdf (дата звернення: 14.03.2021)

Бєлікова Н. Оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами аеробних фітнес-програм // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. № 1 (29), 2015, с. 31-34. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2015_1_9 (дата звернення: 14.03.2021)

Житник А. О. Особливості використання різних видів аквааеробіки на заняттях з фізичного виховання в закладах вищої освіти // Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів. № 2, 2020, 176 с. – URL: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/202/Актуальні%20проблеми%20фізичного%20виховання%20та%20спорту%20в%20сучасних%20умовах.pdf (дата звернення: 14.03.2021)

Коваленко Е. В., Гроховская А. С. Использование средств аквааэробики для физического совершенствования на занятиях физвоспитания в ДНУ им. Олеся Гончара // Матеріали науково–практичної конференції «Форум прихильників фізичної культури, студентського спорту та здорового способу життя». – 2016. – с. 106-110. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1582/1/Сучасні%20технології% 20в%20сфері%20фізичного%20виховання%2С%20спорту%20та%20валеології%20.pdf (дата звернення: 14.03.2021)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 66 |