ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ «PUBLIC RELATIONS» У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Кошель, А., Кошель, В., & Мікрюкова, В. (2021). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ «PUBLIC RELATIONS» У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. InterConf, (46), 122-131. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.013

Анотація

статті розкрито значення піару у створенні іміджу сучасного закладу дошкільної освіти. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми формування іміджу сучасного закладу дошкільної освіти. Проаналізовано зміст використання паблік рілейшнз у формуванні позитивного іміджу закладів дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Розглянуто фактори та умови формування позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти. Окреслено перспективи подальших наукових розвідок з означеної проблеми.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.013
PDF

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. (2021). вилучено з https://www.pedrada.com.ua/article/2895-bkdo-2020-prokt-novogo-standartudosh-klno-osvti.

Загородня Л. (2017) Якість освітніх послуг як компонент іміджу дошкільного навчального закладу. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. (35). 150–158. вилучено із https:// http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vgnpu_2017_3_22.

Іващенко, С., & Кошель, В. (2020). ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. InterConf, (33). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/ index.php/interconf/article/view/5311.

Бойправ С., Кошель А., Кошель В., Сиз Г. (2018). Формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в процесі професійної підготовки (огляд). Педагогічна освіта: теорія і практика. (25). 176–179. https://doi.org/10.32626/2309-9763.2018-25-2.176-180.

Кошель, А., Олексієнко, В., & Дьякова, Н. (2020). ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗДО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. InterConf, (34). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/ index.php/interconf/article/view/5525.

Крутій К. (2015). Проблеми запровадження моніторингу дошкільної освіти та шляхи їх вирішення «Педагогіка та психологія». (2). 67−70. Вилучено з https:// http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2015_2_17.

Зв’язки з громадськістю. вилучено з https://uk.wikipedia.org/wi-ki/%D0%97%D0%B2 %27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 102 | Завантажень: 83 |