ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
PDF

Як цитувати

Мартинів, О., & Шукатка, О. (2021). ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. InterConf, (46), 139-149. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.015

Анотація

У статті відображено результати теоретичного аналізу проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців до здоров’язбережувальної діяльності. Здійснено перевірку рівня знань студентів до формування культури здоров’язбереження на засадах міждисциплінарної інтеграції. Доведено доцільність використання міждисциплінарної інтеграції як основи формування культури здоров’язбереження студентів в процесі вивчення таких дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Філософія», «Історія української культури», «Фізичне виховання».

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.015
PDF

Посилання

Ашитoк Н. Ocвітній аcпект прoблеми фoрмування здорового cпocoбу життя. Фізичне вихoвання, cпoрт і культура здoрoв’я у cучаcнoму cуcпільcтві (2013);3(23):C. 3-7.

Загальнодержавна програма «Здоров’я – 2020: український вимір» // [Електронний ресурс]. – Режим дocтупу : www.moz.gov.ua.

Іщенко М.В. (2013) Здоров’я людини: фізична культура та здоровий спосіб життя. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович; 132 с.

Кыверялг А.А. (1980) Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин: «Валгус», 334 с.

Мартинів О.М. Особливості підготовки майбутніх економістів до збереження здоров’я шляхом популяризації здорового способу життя. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (2014);30:С.89-92.

Мартинів О.М. (2015) Формування культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький. 270 с.

Мельничук І.М. Актуальність проблеми формування культури здоров’язбереження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія : «Педагогіка. Соціальна робота» (2012);24: С. 101-104.

Педагогіка здоров’я : великий енциклопедичний словник з екологічної, валеологічної та інклюзивної освіти (2013) / заг. ред. М.К. Подберезського, Ю.Д. Бойчука. – Харків: ХДАФК, 434 с.

Шукатка О.В. (2013) Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології : дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький. 255 с.

Balashov D., Bermudes D., Rybalko P., Shukatka O., Kozeruk Y., & Kolyshkina A. Future Physical Education Teachers’ Preparation to Use the Innovative Types of Motor Activity: Ukrainian Experience. TEM Journal. (2019);V. 8;4:P. 1508-1516.

Jessor R., Turbin M. S., & Costa F. M. The Role of Protection in Adolescent Health Behavior. In Problem Behavior Theory and Adolescent Health. Springer International Publishing. (2017):Р. 549-574.

McDaid D., Quaglio G., De Campos A.C., Dario C., Van Woensel L., Karapiperis T. & Reeves A. Health protection in times of economic crisis: challenges and opportunities for Europe. Journal of public health policy. (2013);34(4):Р. 489–501.

Pronk N.P. Integrated worker health protection and promotion programs: overview and perspectives on health and economic outcomes. Journal of occupational and environmental medicine. American College of Occupational and Environmental Medicine. (2013);Т. 55;120:Р. 30.

Sorensen G., McLellan D.L., Sabbath E.L., Dennerlein J.T., Nagler E.M., Hurtado D.A., ... & Wagner G.R. Integrating worksite health protection and health promotion: A conceptual model for intervention and research. Preventive medicine. (2016);91:Р. 188-196.

Williams J.A., Nelson C.C., Cabán-Martinez A.J., Katz J.N., Wagner G.R., Pronk N.P., ... & McLellan D.L. Validation of a New Metric for Assessing the Integration of Health Protection and Health Promotion in a Sample of Small and Medium Size Employer Groups. Journal of occupational and environmental medicine. (2015);57(9):Р. 1017.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 56 | Завантажень: 73 |