ГІПОТЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИТУАЛЬНИХ ПРАКТИК ТРИПІЛЬЦІВ В КОНТЕКСТІ СПОРУДЖЕННЯ «НЕБЕЛІВСЬКОГО ХРАМУ» (НА ОСНОВІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ТА КОМПАРАТИВІСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
PDF

Як цитувати

Завалій, О. (2021). ГІПОТЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИТУАЛЬНИХ ПРАКТИК ТРИПІЛЬЦІВ В КОНТЕКСТІ СПОРУДЖЕННЯ «НЕБЕЛІВСЬКОГО ХРАМУ» (НА ОСНОВІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ТА КОМПАРАТИВІСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ). InterConf, (46), 181-202. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.018

Анотація

У ході даного дослідження були проаналізовані відомі факти пов’язанні з залишками та способом будівництва Небелівського Храму, які були відкриті в результаті археологічних розкопок у 2012 р. За розкопками Храму та його прилеглої території виявлені матеріальні сліди ритуальних практик, які розглянуті в тексті даного дослідження. Виявлено, що вже на початкових етапах спорудження сакральної споруди виникали достатньо складні ритуальні заходи, ймовірно за участю духовної верстви населення чи своєрідних очільників роду. В статті наведенні ритуальні паралелі зі священними текстами Вед, текстами шумерських «Циліндрів Гудеа», індоарійськими текстами та текстами юдеохристиянської традиції. Для порівняння ритуальних практик також залученні археологічні пам’ятки бронзової доби Саньсіндуй (Китай), які з трипільським світом збігаються в контексті «Світового Дерева», яким позначався центр світу в обох архаїчних культурах. Всі зазначені тексти та археологічні знахідки датуються орієнтовно серединою II початком I тис. до н. е., що є найбільш наближеними в хронологічному плані пам’ятками до світу трипільських реалій. Передбачається, що Трипільський Храм міг бути побудований за сезонними астрономічними орієнтирами за той відносно короткий термін, який вкладається в період року. Цьому могло сприяти уявлення про творення світу, з перенесенням на ритуальне творення Храму. Представлене дослідження дозволяє краще зрозуміти організаційно ритуальні принципи трипільців, їх спосіб життя та релігію. Дослідження робить внесок в розуміння всієї релігійної системи енеолітичних землеробів Центральної Європи.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.018
PDF

Посилання

Атхарваведа (Шаунака) : в 3 т. / пер. с вед., вступ. ст., коммент. и прил. Т.Я. Елизаренковой. Т 3. – М., Вост. лит., 2005. – 231 с.

Афанасьева В. К. От начала начал. Антология шумерской поэзии. – СПб., Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. – 496 с.

Відейко М., Бурдо Н. «Мегаструктура» – Храм на трипільському поселенні біля с. Небелівка // Культовий комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди. Збірка наукових праць. – Інститут археології НАН України, 2015. – 476 с.

Відновлення Трипільського Храму. Консультації проф. М. Відейка та В. Перегінця. URL: https://www.youtube.com/watch?v=4VBbEJwbnrg

Гудеа. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B 5%D0%B0

М. Ю. Відейко, Н. Б. Бурдо. Реконструкція та інтерпретація МЕГА-СТРУКТУРИ на поселенні Небелівка. / Матеріали міжнародної наукової конференції «НА СХІДНІЙ МЕЖІ СТАРОЇ ЄВРОПИ». – Кіровоград, 2015 – 86 с.

Науковий журнал Археологія. – К., Національна Академія Наук України, Інститут Археології, 2005, № 2.

РИГВЕДА. МАНДАЛЫ V-VIII. – М., «НАУКА», 1999. – 745 с.

РИГВЕДА. МАНДАЛЫ IX-X. – М., «НАУКА», 1999. – 560 с.

Топоров В. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. Т. 1. – М., Рукописные памятники Древней Руси, 2010. – 448 с.

Топоров В. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. Т. 2. – М., Рукописные памятники Древней Руси, 2010. – 496 с.

Українське релігієзнавство №92. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців : зб. наук. пр. / ред.кол.: Колодний Анатолій (голов. ред.) та ін. – 2020. – 192 c.

Early Urbanism in Europe. The Trypillia Megasites of the Ukrainian Forest-Steppe. – Published by De Gruyter Poland Ltd, Warsaw/Berlin, 2020 – 600 p.

John Chapman & Bisserka Gaydarska. The Pilgrimage Model for Trypillia Mega-Sites: The case of Nebelivka, UKRAINE. – Durham, Great Britain, 2019. – 30 p.

Mark W. Chavalas, Mesopotamia and the Bible. – Continuum International Publishing Group, 1er décembre 2003. – 395 p.

Mashya and Mashyana. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mashya_and_Mashyana

Tree of life. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life

Victor Hurowitz. I have built you an exalted house : temple building in the Bible in the light of Mesopotamian and North-West semitic writings. – Hardcover, June 1, 1992. – 398 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 269 | Завантажень: 82 |