LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII DE ACTIVITATE A MERCENARILOR
PDF

Як цитувати

Chirița, V., & Drăgulean, A. (2021). LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII DE ACTIVITATE A MERCENARILOR. InterConf, (46), 209-220. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.020

Анотація

Prezentul articol este focusat pe cercetare a caracteristicilor laturii obiective a infracţiunii de activitate a mercenarilor – art. 141 al Codului Penal al Republicii Moldova. Studierea aspectelor ce se referă la latura obiectivă a infracţiunii de activitate a mercenarilor ne oferă posibilitatea de a scoate în evidenţă anumite probleme de calificare a infracţiunii respective şi de identificare a soluţiilor în procesul calificării acţiunii de participare a mercenarului la conflict armat, în acţiuni militare sau în alte acţiuni violente, fie de angajare, finanţare, instruire, altă asigurare a mercenarilor, precum şi de folosire a acestora într-un conflict armat, în acţiuni militare sau în alte acţiuni violente.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.020
PDF

Посилання

Barbăneagră A. ş.a. Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu. Chişinău: Ed. „Sarmis”, 2009. 860 p.

Brînza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I, Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p.

Brînză S. ş.a. Drept penal. Partea specială. Volumul II. Ediţia a 2-a. Chişinău: Ed. „Cartier”, 2005. 804 p.

Bulgac A., Sîrbu S. Drept Internaţional Umanitar (Ghid), Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic „Medicina”, 2019. 88 p.

Cauia A. Reglementarea juridică a statutului de mercenar în cadrul conflictului armat. În: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei

în contextul integrării europene. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători. Ediţia a II-a, 28 martie 2008. Chişinău: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2009.

Codiţă D. Despre statutul mercenarilor şi angajaţilor companiilor militare de securitate private. http://www.arduph.ro/domenii/diu-si-terorismul/despre-statutul-mercenarilor-si-al-angajatilor-companiilor-militarede-securitate-private/ (vizitat la: 10.09.2020).

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74, art. 195.

Cojocaru R., Soroceanu Ig. Trăsături ale personalităţii infractorului mercenar cetăţean al R. Moldova – studiu cazuistic. În: Revista ştiinţifico-practică „Legea şi viaţa”, 2018, nr. 11, p. 9-12.

Convenţia internaţională cu privire la lupta contra recrutării, utilizării, finanţării şi instruirii mercenarilor, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 44/34,la 04.12.1989. https://undocs.org/A/RES/44/34 (vizitat la: 10.09.2020).

Macovei V. Despre necesitatea sporirii răspunderii penale pentru infracţiunea de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141, alin. (2), Codul penal al Republicii Moldova. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională Teoria şi practica administrării publice (TPAP-2018) din 17 mai 2018, Chişinău: AAP, 2018, pag. 561-567.

Protocolul Adiţional I (1977) la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale. În: Tratate internaţionale, 30.12.1998, nr. 5, art. 190.

Protocolul adiţional II (1977) la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate fără caracter internaţional.

Кибальник А., Соломенко И. Преступления против мира и безопасности человечества. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 460 c.

Потапов А.А. Ответственность за наёмничество: проблемы доктринального толкования ст. 359 УК РФ // Следователь, 2003, № 2, с. 6-10.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 38 | Завантажень: 51 |