ABORDAREA PROCESULUI NEGOCIERILOR PRIN PRISMA TIPOLOGIEI ȘI FORMELOR ACESTORA
PDF

Як цитувати

Gîdilica, C. (2021). ABORDAREA PROCESULUI NEGOCIERILOR PRIN PRISMA TIPOLOGIEI ȘI FORMELOR ACESTORA. InterConf, (49), 72-80. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.007

Анотація

Actualitatea articolului este determinată de complexitatea vieții social-economice si politice contemporane, diversitatea relațiilor si activităților de toate felurile pe care le derulează oamenii fac ca negocierea sa se impună drept unul din cele mai prețioase atribute ale vieții cotidiene. In acest context, negocierile sunt chemate sa răspundă problemelor complexe ce deriva din nevoia obiectiva a dezvoltării continue a relațiilor interumane în general, a celor diplomatice, economice, in special. Ele servesc, într-o mare măsura, eforturilor de diversificare a direcțiilor si domeniilor afacerilor, având rolul de a da răspunsuri la problemele complexe pe care acestea le presupun. Scopul prezentei lucrări constă în prezentarea tipurilor negocierilor pe care le poate utiliza orice persoană începând cu antreprenorii și finisând cu simplii angajați ai întreprinderii sau orice altă persoană, care sunt dificultățile și căile de depășire ale acestora.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.007
PDF

Посилання

Cojocaru V., Burlacu N., Management general. Chişinău: ASEM, 2000. 474 p.

Crăciun C., Teoria şi practica negocierilor, Chişinău, Prut International, 2002, 216 p.

Deac I., Introducere în teoria negocierii. Bucureşti: Editura Paideia, 2002. 108 p.

Deac V. ş.a. Avantajul competitiv – arma invincibilă în lupta cu concurența. În: Revista “CALITATEA acces la succes” Vol. 12, nr. 124/October ,2011, p. 39-40.

Fisher R., Urry W., Patton B. Succesul în negocieri, Editura Dacia, 1998, 194 p., p. 130 - 140

Şargu L. Negocierea afacerilor prin prisma sistemelor de management al calităţii. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău:UCCM, 2011, vol. VIII, p. 306-311.

Şargu L. Negocierile afacerilor ca element al managementului calităţii. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2010, vol. 6 p. 23-27.

Şargu L. Negocieri comerciale de nivel divers. În: Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. Turismul şi biodiversittea: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 27 septembrie 2010. Chişinău: ULIM, 2011, p. 40-41.

Şargu L. Specificul negocierii afacerilor internaţionale – deficienţe şi oportunităţi. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău:UCCM, 2012, vol. X, p. 145- 156.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 22 | Завантажень: 15 |