ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДМЕТОВ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
PDF

Як цитувати

Анисимов, Н. (2021). ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДМЕТОВ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ. InterConf, (49), 241-250. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.023

Анотація

В статье рассмотрены новые подходы и принципы построения интегрированных предметов с применением модульных элементов. Теоретическая значимость этой работы заключается в том, что концептуально обоснованы новые подходы к процессу создания моделей профессиональной подготовки рабочих сложных электро- и радиотехнических профессий. Практическая значимость этой работы заключается в том, что разработанные применены в учебном процессе колледжей, а также высших учебных заведений интегрированные предметы для различных профессиональных моделей.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.023
PDF

Посилання

Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах: монографія Київ-Кіровоград: ПП «ПОЛІУМ», 2011. 464 с.

Анісімов М. В. Модульні елементи їх застосування та побудова. Наукові записки КДПУ. Сер. пед. науки. 2011. Вип. 91. С. 7-10.

Анісімов М. В. Структурування модульних елементів в процесі вивчення електромонтажних робіт. Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 33. С. 9-13.

Анисимов М. В. Креслення: підруч. Київ: Вища школа, 1998. 239 с.

Анісімов М. В. Практикум з електромонтажних робіт: навч. посіб. 2-ге вид., допов. і переробл. Кіровоград: ПОЛІУМ, 2007. 172 с.

Анісімов М. В. Принципи побудови інтегрованих професій. Збірник наукових праць УДПУ. Умань, 2013. Вип. 8. С. 261-266.

Васіна Л. С. Дидактичні умови інтеграції знань з математики та спеціальних предметів у підготовці майбутніх радіотехніків: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 Київ, 2006. 270 с.

Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання : монографія Львів: Каменяр: 1998. 196 с.

Собко Я. М. Інтегрування знань учнів з фізичної електроніки у ПТУ радіотехнічного профілю: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 Київ, 2002. 207 с.

Якимович Т. Д. Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в процесі професійної підготовки фахівців (на матеріалі електронної промисловості): дис. … канд.. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2001. 240 с.

Яковенко Т. І. Деякі питання відносно структурування навчального матеріалу при втіленні МТН – технологій. Проблеми розробки та упровадження модульної системи професійного навчання: Харків: Каравела, 1999. С. 116-122.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 17 |