ШЛЯХИ ТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНОТОЛЕРАНТНОЇ МОВИ
PDF

Як цитувати

Підгурська, В., & Голубовська, І. (2021). ШЛЯХИ ТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНОТОЛЕРАНТНОЇ МОВИ. InterConf, (49), 277-282. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.027

Анотація

Статтю присвячено проблемі стратегії фемінізації як одного з провідних факторів творення гендернотолерантної мови. Описано, що в новому правописі схвалено використання фемінітівів і представлено моделі їх творення. З’ясовано, що найпродуктивнішими є суфікси -к(а); -иц(я); -ниц(я); -ин(я). Наголошено на доцільності вживання жіночого та чоловічого родів або спільного роду замість загального чоловічого. У статті також розглянуті поняття ґендер та толерантність у мовній комунікації.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.027
PDF

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич. – К. : Видавничий центр "Академія", 2004. 344 с.

Бондаревська І. Гендер як категорія теоретичного аналізу. Гендерні студії: освітні перспективи (навчально-методичні матеріали). Київ: ПІД "Фоліант", 2003. 80 с

Малахова О. А. Теоретико-методологічні засади ґендерної експертизи підручника / О. А. Малахова, О. А. Марущенко, Т. В. Дрожжина, Т. В. Коробкіна // Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навч. закладів [посіб.] / за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної. – К. : Педагогічна думка, 2016. С. 48–56.

Мотуз Т. В. Гендерна толерантність як соціально-психологічний аспект. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 8. С. 361–369.

Семенюк С. П. Формування словотвірної системи іменників з модифікаційним значенням жіночої статі в новій українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. Наук. Запоріжжя, 2000. 20 с. URL: http://disser.com.ua/contents/6621.html].

Російсько-український словник. т. 2. За ред. А. Кримського. вип. 1 (З–К). – К.: ДВУ, 1929; вип. 2 (Л–Намыкивать) – К.: УРЕ, 1932; вип. 3. (Намыл–Нять), – К.: УРЕ, 1933. URL: https: //r2u.org.ua/ data/ other /r2u_projects. pdf

Чуєшкова О. В. Реалізація стратегії статевої нейтралізації в Інтернет-дискурсі / О. В. Чушкова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 40. том 1 С.123 -126.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 51 | Завантажень: 37 |