СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СУБПОЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОПОЛЯ “ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР”)
PDF

Як цитувати

М’ягкота, І. (2021). СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СУБПОЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОПОЛЯ “ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР”). InterConf, (49), 344-350. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.035

Анотація

У статті розглянуто структуру термінополя «дитячий фольклор». Виявлено, що структура поля «дитячий фольклор» складається з цілого ряду субполів, що обіймають лексику таких категорій як: «тексти створені дорослими для дітей», «твори, що перейшли у дитячий фольклор із загального фольклору», «твори самих дітей». Встановлено, що кожне поле має свою власну семіотичну архітектоніку, тобто виступає вже гіперонімом.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.035
PDF

Посилання

Олещенко, Ю.Р. (2008). Російська термінологія матеріалознавства: когнітивний та системно-функціональний аспекти вивчення: автореф. дис. … канд. філол. наук – Дніпропетровськ – 20с.

Бронських, С.В. Система і структура лексичного рівня мови та лексико- семантичні єдності. http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Philologia/3_121259.doc.htm

Кочан, І.М. (2013).Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології: навч. посіб. – К.: Знання, 294с.

Шевченко, І.Г. Теорія лексико-семантичного поля у дослідженнях мовознавців. http://intkonf.org/shevchenko-ig-teoriya-leksikosemantichnogo-polya-u-doslidzhennyah-movoznavtsiv/

Кочерган, А.Н. (2006). Вступ до мовознавства. Київ: Академія, 287с.

Костенко, Л.М. (2005). Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя – 22 с.

Чорнопиский, М.Г. (2008). Українська фольклористика : словник-довідник. Тернопіль: Підручники і посібники, 448 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 30 |