ПІДВИЩЕННЯ РОЗВІДЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ
PDF

Як цитувати

Микусь, С., Войтко, О., & Ключак, О. (2021). ПІДВИЩЕННЯ РОЗВІДЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ. InterConf, (49), 622-630. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.068

Анотація

В теперішній час, найбільший актуальним залишаються питання забезпечення скритності функціонування системи управління військами, що напряму залежить від розвідзахищеності інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення. У свою чергу, інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення будуються різноманітними випромінюючими засобами зв’язку, основу яких складають на оперативному рівні управління радіорелейні засоби. Це обумовлює пошуку шляхів підвищення розвідзахищеності радіорелейних ліній зв’язку. Виходячи з цього, пропонується підвищення розвідзахищеності інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення забезпечувати шляхом застосування широкосмугових сигналів в радіорелейних лініях зв’язку. Розглянуто принципи підвищення розвідзахищеності інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення шляхом використання прямого розширення спектру в радіорелейних станціях.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.068
PDF

Посилання

Dinan E. ‚ Jabbavi B. Spveadimp codes for divect Sejyence CDMA and deland CDMA Cellulan networks // IEEE Communicationa magazsne ‚ 1998‚ v.39‚ no.9‚ p.p.48-54.

Р. Sass and L. Gorr. Communications for the digitized bettlefield of the 21- st century. // IEEE Communications Magazine, 1995,v.36, pp.86-95.

Gard V.K., Smolik K., Wilkes J.E. Applications of Code-Division Multiple Access (CDMA) in Wireless/Personal Communications, - NJ : Prentice Hall. 1997. – 356 p.

Mykus S. А. Kravchenko Y., Starkova O., Mykolaichuk R. OSI-interlayer consistency problem//Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ: НУОУ, 2018. № 1(31). С. 47–51. URL: http://sit.nuou.org.ua/article/view/158238

Микусь С. А., Савченко В. А. Забезпечення функціональної стійкості телекомунікаційної системи на основі інтелектуалізованої технології підтримки прийняття рішень//Стандартизація, сертифікація та якість. Київ: УкрНДНЦ, 2017. № 4(107). С. 31–36.

Mykus S. А. Kravchenko Yu.V., Leschenko O.A. Functional stability of information and telecommunication systems//East European Scientific Journal. Warsaw, 2016. № 2(6). P. 47–52.

Mykus S. А. The strategy of building functionally stable information-telecommunication systems//Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ: НУОУ, 2017. № 2 (29), С 42–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2017_2_9

Serhii Mykus Igor Chernykh, Oleksiy Alekseienko, Oleksandr Peredrii, Oleksandr Voloshchenko, Vitalii Kosenko. The Methodology for Determining the Status of Normal Domains in Superconducting thin Film From Input Signal//International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, Volume 8. No. 10, October 2020, р. 7572–7576. e-ISSN-2347-3983.

С. Микусь, О.Сівоха, Р.Лісневський. Підходи до вибору варіанту побудови інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення//Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ: НУОУ, 2020. № 2(38), С. 21–26. URL: http://sit.nuou.org.ua/article/view/212125

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 42 | Завантажень: 29 |