ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ
PDF

Як цитувати

Бурдонос, Л. (2021). ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ. InterConf, (50). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11391
PDF

Посилання

Відомості Верховної Ради України / Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (Дата звернення 19.01.2021 )

2 Бурдонос Л.І., Виноградня В.М. Стан розвитку фінансування системи вищої освіти України в сучасних умовах глобалізації світової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 39.2020р . С. 90-97

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. К.: Держ. Служба статистики, 2015. 255 c

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. К.: Держ. Служба статистики, 2016. 138 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. К.: Держ. Служба статистики, 2017. 176 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. К.: Держ. Служба статистики, 2018. 107 c.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. К.: Держ. Служба статистики, 2019. 99 с.

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. К.: УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.

Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали ХІ Міжнародного бізнесфоруму (Київ, 22 березня 2018 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 200 с. Укр., рос. та англ. мовами.

The International Property Right Index 2017 URL:: https://ipri2017.herokuapp.com/ (Дата звернення 19.01.2021 )

Міщенко В., Науменкова С. Особливості функціонування вищої школи України в ринкових умовах: вища школа України між минулим і майбутнім . Вища школа. 2001. № 1. С. 6-17.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 23 | Завантажень: 15 |