ANXIETY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
PDF

Як цитувати

Racu, I., & Racu, I. (2021). ANXIETY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. InterConf, (51). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11615
PDF

Посилання

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică. 2017. 18 p.

STĂNCULEANU, D. Aproape întotdeauna, în preajma unui copil cu anxietate vom descoperi rapid un adult semnificativ care se confruntă cu dificultăți similare [citat pe 1.07.20]. Disponibil pe https://republica.ro/psihologul-diana-stanculeanu-zaproape-intotdeauna-in-preajma-unui-copil-cu-anxietate-vom-descoperi-rapid

RACU IU. Anxietatea la preadolescenţi: abordări teoretice, diagnostic, modalităţi de diminuare: ghid pentru studenţi şi masteranzi. Chişinău: Totex-Lux SRL. 2013. 154 p.

RACU, IU. Anxietatea la preadolescenți și modalități de diminuare. Teză de doctor. Chișinău. 2011. 328 p.

RACU, IU. Psihologia anxietății la copii și adolescenți. Monografie. Chișinău: UPS „Ion Creangă”. 2020. 331 p.

RACU, IU. Anxietatea la preadolescenți și modalități de diminuare. Monografie. Chișinău: UPS „Ion Creangă”. 2019. 291 p.

АСТАПОВ, В. Тревожные расстройства в детском и подростковом возрасте. Москва: МОДЭК. 2011. 368 c.

МИКЛЯЕВА, А., РУМЯНЦЕВА, П. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, развитие. Санкт-Петербург: Речь. 2004. 328 с.

ПРИХОЖАН, А. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. 2-е изд. Санкт – Петербург: Питер. 2007. 192 с.

ПРИХОЖАН, А. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. Воронеж: НПО МОДЭК. 2000. 304 с.

Тревога и тревожность. Хрестоматия. Сост. и общая ред. В. Астапова. Москва: ПЕР СЭ. 2008. 240 с.

CATTEL, R. The scientific analysis of personality. Chicago: Aldine Pub. Co., 2007. 399 p.

SPIELBERGER, C. Trait–State anxiety and motor behaviour. In: Journal Motor Behaviour. 1971. vol. 3. p. 265 – 279.

SPIELBERGER, C., RICKMAN, R. Assessment of State and Trait Anxiety. In: Anxiety: Psychobiological and clinical perspectives. N. Satorius (Eds.). Washington: Hemisphere / Taylor and Francis. 1991. p. 69 – 83.

SPIELBERGER, C., RITTERBAND, L., SYDEMAN, S. Assessment of Emotional States and Personality Traits: Measuring Psychological Vital Signs. In: Clinical Personality Assessment: Practical Approaches. J. Butcher (Ed.). New York: Oxford University Press. 1995. p. 42 – 58.

ECKERSLEYD, J. Copilul anxios. Adolescentul anxios. tr. de B. Chircea. Prahova: Antet XX Press. 2005. 111 p.

PAPALIA, D., WENDKOS OLDS, S., DUSKIN FIELDMAN, R. Dezvoltarea umană. tr. de A. Mîndrilă-Sonetto. București: TREI. 2010. 644 p.

RACU, IU. Anxietatea la preșcolari: caracteristici și determinante În: Revista Psihologie Pedagogie Specială Asistență socială. Chișinău: UPS „Ion Creangă” nr. (3) 56. 2019. p. 39 – 54.

VERZA, E., VERZA, F.. Psihologia copilului. București: TREI. 2017. 556 p.

TOMA, N. Particularități ale interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive la studenți. Teză de doctor în psihologie. Chișinău: 2018. 183 p.

PETROVĂI, D. Tulburările de anxietate la copii și adolescenți. Ghid de psihoeducație pentru profesioniști din domeniul sănătății. București: Speed Promotion. 2009. 104 p.

ȚINCAȘ, I. Anxietatea pe parcursul dezvoltării. Predictori temperamentali, strategii de reglare emoțională și mecanisme atenționale. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj-Napoca. 2010. 86 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 9 |