ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ З ПТСР ЗАСОБАМИ ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ
PDF

Як цитувати

Назарець, Л., & Руденко, Н. (2021). ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ З ПТСР ЗАСОБАМИ ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ. InterConf, (53). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11942
PDF

Посилання

Чабан О., Пинчук И, Хаустова Е. и др. Пережить потрясение: помощь при стрессовых и послестрессовых расстройствах [Електронний ресурс] /О. Чабан. – Режим доступу до статті: ttps://www.olfa.ua/admin/files/products/adaptol/book_preview_peregit_ potrysenie.pdf

Що треба знати про посттравматичний стресовий розлад [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-proposttravmatichnij- stresovij-rozlad

Мартіна Мюллер. Якщо ви пережили психотравмуючу подію /пер. з англ. Діана Бусько. – Львів: Свічадо, 2014. – 120 с.

Туриніна О.Л. Психологія травмуючи ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Л.Туриніна. – К.:ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. – 160 с.

Венгер О.П., Ястремська С.О. та ін. Посттравматичний стресовий розлад: навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України / Венгер О.П. та ін. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2016 – 260 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 40 |