ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КРОСФІТУ
PDF

Як цитувати

Базилевич, Н. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КРОСФІТУ. InterConf, (55), 353-371. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.05.2021.038

Анотація

У статті розглянуто проблему упровадження в режим навчання й відпочинку студентів новітніх фізкультурно-оздоровчих технологій. На нашу думку, саме Кросфіт, як новий вид спорту, може стати таким потужнім стимулом до регулярних занять студентської молоді фізичною культурою і спортом. Доведено ефективність запропонованої методики, яка засвідчує статистично достовірне поліпшення показників фізичної підготовленості студентів.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.05.2021.038
PDF

Посилання

Базилевич Н.О., Тонконог О.С. Вплив занять Кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Молодий вчений. № 2(42). 2017. С. 113-117.

Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навч. посіб. К. : Освіта України, 2008.256 с.

Глассман Грег. CrossFit: Руководство по тренировкам. 2013. 109 с.

Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І., Безверхня Г.В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді. Київ: Олімпійска л-ра, 2011. 224 с.

Лоза Т.О., Єременко Н.О. Кросфіт в основі фізичного виховання студентів ВНЗ. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. Т. 1. С. 86–89.

Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: у 2 т. [Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова, О.Д. Кривчикова та ін.; за ред. Т.Ю. Круцевич]. К. : Олімп. л-ра, 2017. Т. 1. 368 с. Т. 2. 448 с.

Філіппов М.М., Цирульников В.А. Фізіологія людини: навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Персонал», 2013. 386c

Федечко О., Сіренко Р. Застосування засобів системи CrossFit у фізичному вихованні студентів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вінниця. 2016 (1). С. 190-194.

http://journal.crossfit.com/2015/01/fit-to-teach-episode-9.tpl

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 13 |