ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ
PDF

Як цитувати

Протас, В. (2021). ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ. InterConf, (56). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/12477
PDF

Посилання

Жаліло Я. А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн / Жаліло Я. А. – К.: НІСД, 1996. – 86 с.

Захарченко В. І. Зарубіжний і вітчизняний досвід державного регулювання економіки для сучасної України / Захарченко В. І., Борісов О. Г., Іванищева А. В. / За ред. В. І. Захарченко. – Одеса: Видавничий центр студія «Нігоціант», 2005 – 128 с.

Кашуба Я. М. Японський феномен розвитку приватного бізнесу: монографія / Я. М. Кашуба. – Л. : Астролябія, 2009. – 272 с.

Комарницький І. М. Організаційно-економічні механізми розвитку підприємництва: Монографія / Комарниць-кий І. М. – Ужгород: Вид-во «Патент», 2000. – 224 с.

Лех Г. А. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу/ Г. А. Лех, М. М. Ільчишин, О. Я. Туркало // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 224–229.

Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України) / Мельник А. Ф. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 181 с.

Самойлова И. А. Особенности становления и развития предпринимательства в условиях трансформационной экономики: дис.... кандидата экон. наук: 08.01.01 / Самойлова Ирина Анатольевна. – Х., 2001. – 196 с.

Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты / Саниахметова Н. А. – Одесса: [б.в.], 1998. – 305 с. сектору: монографія / Н. Л. Шлафман; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Херсон: ХНТУ, 2010. – 284 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 36 | Завантажень: 44 |