ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТАБОРОВОГО ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ УГА НА ТЕРЕНАХ ПОЛЬЩІ У СУЧАСНІЙ ВІТЧІЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
PDF

Як цитувати

Романенко, Я. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТАБОРОВОГО ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ УГА НА ТЕРЕНАХ ПОЛЬЩІ У СУЧАСНІЙ ВІТЧІЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. InterConf, (56). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/12505
PDF

Посилання

Павленко М.І. Українські військовополонені й інтерновані у Польщі, Чехословаччині та Румунії: став-лення влади і умови перебування (1919–1924 рp.) / М.І. Павленко. –К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. –352 с.

Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939) / О. Колянчук. –Львів: Ін-т україно-знавства ім. І. Крип'якевича. НАНУ, 2000. –278 с.

Срібняк І. Українська військова еміграція в Польщі у 1921-1924 рр./ І. Срібняк // Українська діаспора, К., 1996. – Ч.9. – С. 38-52

Срібняк І. Полонені старшини Української Галицької Армії (1920-1922)./ І. Срібняк, О. Вішка. – Київ-Торунь, 2003. 52 с.

Срібняк І. Табір полонених вояків УГА в Тухолі (1920-1923 рр.) / І. Срібняк, А. Купцов // Пам'ять століть. – К., 2003. – № 2. – С. 78-85

Срібняк І. Українці на чужині. Полонені та інтерно-ванівояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-просвіт-ницька діяльність (1919–1924) / І. Срібняк. –К., 2000. –280 с.

Срібняк І. «Високе і земне»: приватне життя полонених старшин УГА у таборі Тухоля (Польща) у 1921 р. / І. Срібняк // Емінак. - 2016. - № 3(1). - С. 74-78.

Срібняк І.В. Енциклопедія полону: українська Tuchola / І.В. Срібняк. – 2-ге вид., доп.і переробл. – Київ-Париж: Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2016. – Кн.1. – 156 с.

Вішка О. Тухоля. Знахідка у Варшавській бібліотеці: Список полонених старшин УГА в таборі Тухоля (1920-1922) / О. Вішка, І. Срібняк // Вісник Київ.нац.ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Історія». – К., 2016.

Купцов А., Срібняк І. Освітянські гуртки полонених вояків-українців у польському таборі Тухоля в 1920-1921 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) // Український історичний збірник. – К., 2001. – С. 235-249.

Срібняк І. Табір полонених вояків УГА в Тухолі (1920-1923 рр.) / І. Срібняк, А. Купцов // Пам'ять століть, - К., 2003. - № 2. – С. 78-85.

Срібняк І. Полонені старшини Української Галицької Армії в таборі Тухоля (Польща) восени 1920 р.: морально-психологічний стан та умови перебування // Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej і Państw Bałtyckich. – Toruń, 2016. – № 7. – S.31-44

Портнов В. Наука у вигнанні: Наукова і освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919-1939). – Харків: ХІФТ, 2008. – 256 с.)]

Венглевич В. Спогади полковника Гната Порохівського про табори полонених вояків-українців у Домбє і Ланцуті (Польща, 1919 р.) // Архіви України, Вип. 3 № 324 (2020): липень-вересень. – С. 122-141

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | Завантажень: 16 |