РОЗРОБКА ІЄРАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
PDF

Як цитувати

Ковтун, О. (2021). РОЗРОБКА ІЄРАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. InterConf, (57). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/12633
PDF

Посилання

Bartelsman E., Haltiwanger J., Scarpetta S. Measuring and analyzing cross-country differences in firm dynamics. Producer Dynamics: New Evidence from Micro Data / T. Dunne, J.B. Jensen, M.J. Roberts (eds.). Chicago : University of Chicago Press, 2009. P. 15–76.

Collignon S., Esposito P. Measuring European Competitiveness at the Sectoral Level. Brussels : ETUI, 2017. 142 p.

D’Cruz J.R., Rugman A.M. New Compacts for Canadian Competitiveness. Kodak Canada, Incorporated, 1992. 60 p.

Галушко В. П., Ковтун О. А. Ціноутворення і маркетинг в АПК розвинутих країн. Економіка АПК. 1995. № 9. С. 89–93.

Галушко В. П., Ковтун О. А., Остапчук А. Д., Кузьменко С. В. Програмно-цільове управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції. Вісник ХНТУСГ. 2004. № 30. С. 5–7.

Галушко В. П., Штрьобель Г., Ковтун О.А. та ін. Виробнича економіка. Вінниця: Нова книга. 2005. 418 с.

Збарський В. К., Остапчук А. Д. Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 25–32.

Луцяк В. В. Життєвий цикл малого виробничого підприємства. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2015. Т. 21. № . 4. С. 45–52.

Луцяк В. В. Забезпечення конкурентоспроможності малих виробничих підприємств засобами стратегічного управління. Київ : НУХТ, 2014. 292 с.

Луцяк В. В., Семенюк І. В. Організаційні здібності як основа адаптаційного управління конкурентоспроможністю підприємства. Регіональна бізнес-економіка і управління. Вінниця: ВФЕУ. 2016. № .3(51). С. 12–19.

Луцяк В. В., Стратійчук В. М. Особливості формування товарної стратегії підприємства. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. 2015. Вип. 730-731. С. 60–62.

Остапчук А. Д. Мале підприємництво - основа сталого розвитку сільських територій. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua /12831/1/11oad.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

Остапчук А. Д. Рівень розвитку сільських територій як індикатор сталості аграрного сектору. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. 154 (3). C. 280–284.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 17 |