РОЛЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
PDF

Як цитувати

Олексюк, Н., & Піговський, М. (2021). РОЛЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. InterConf, (57). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/12663
PDF

Посилання

Алексєєва Т. В. Професійне становлення особистості в системі вузівської підготовки: теоретико-методологічний аналіз проблеми. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 4. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_4_18.

Безпрозванна А. Формування соціальної відповідальності у студентів вищих навчальних закладів. URL : http://library.udpu.org.ua/library_files/ stud_konferenzia/ 2012_1/visnuk_7.pdf.

Закон України «Про вищу освіту». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Положення про студентське самоврядування у Тернопільському національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. URL : http://tnpu.edu.ua/about/samovryaduvannya/Students_government/Polozhennja_stud_.pdf

Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. 280 с.

Стаднік Н. В. Сутнісні характеристики соціальної відповідальності студентів. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. 2013. № 3. С. 60–64.

Шевчук О. С., Шевчук С.П. Соціальна відповідальність як складова професійної підготовки майбутнього психолога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2014. № 2.13. С. 264–268.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 6 |