СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
PDF

Як цитувати

Олексюк, Н., & Ящищак, І. (2021). СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ. InterConf, (57). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/12664
PDF

Посилання

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей. К. : Університет «Україна», 2007. 484 с.

Березовська Л. І. Зарубіжний і вітчизняний досвід соціального захисту людей з особливими потребами. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2010. № 7. С. 190–195.

Бондар Т. І. Супровід навчання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в системі вищої освіти США. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. 2016. № 47. С. 148–154. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_47_30.

Костюк В. Л. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними стандартами Європейського Союзу. Право України. 2016. № 8. С. 47–54.

Таланчук П. М. Супровід та навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі: навчально-методичний посібник. К. : Соцінформ, 2004. 128 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 6 |