ТРАНСПОЗИЦІЙНІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ МІЖМОВНОЇ НОМІНАЛІЗАЦІЇ
PDF

Як цитувати

Іваницька, Н., & Іваницька, Н. (2021). ТРАНСПОЗИЦІЙНІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ МІЖМОВНОЇ НОМІНАЛІЗАЦІЇ. InterConf, (58), 125-134. https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.0015

Анотація

статті розкрито основні теоретичні аспекти процесу номіналізації як однієї із граматичних трансформацій, що застосовується для досягнення адекватності тексту перекладу в англо- українській та українсько-англійській мовних паралелях. Водночас номіналізація постає складним явищем в аспекті частиномовної транспозиції як у внутрішньомовному, так і міжмовному аспектах.

https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.0015
PDF

Посилання

Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. М.: ИЗд-во УРАО, 2000. 208 с.

Винникова Т.С. О многозначном термине транспозиция и его отражении в словарях. Розвиток наукових досліджень’ 2011: матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28- 30 листопада 2011 р. Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2011. Т. 7. С. 46-50.

Коцюба З.Г. «Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов)». Дис…канд. філол. наук: 10.02.16. Л., 2000р. 209с.

Кузьміна К.А. Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу: автореф. … канд. філол. наук. 10.02.16. Київ, 2004. 18 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля. К, 2006. 688 с.

Старикова Е.Н. Проблемы имплицитной номинализации в современном английском языке: автореф. дисс… д-ра филол. наук: 10.02.04. Киев, 1976. 22 с.

Сухенко К.М. Компрессия именных и глагольных структур при переводе с русского языка на английский: автореферат дисс. …канд. филол. наук: 10.02.04.К., 1973. 25с.

Newmark P.A Textbook of Translation. L.: Longman, 2003. 292 p.

Nida E. A. Toward a Science of Translating.Leiden: B. J. BRILL, 1964.331 p.

Toury G. The Nature and Role of Norms in Literary Translation. Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies. Leuven: Acco, 1995. P. 83–100.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 13 |