АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИМІРЮВАНЬ ТА ОБЛІКУ АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ (АСКОЕ) В УМОВАХ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ
PDF

Як цитувати

Піщак, Ю., Габльовська, Н., & Кононенко, М. (2021). АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИМІРЮВАНЬ ТА ОБЛІКУ АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ (АСКОЕ) В УМОВАХ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ. InterConf, (58), 235-249. https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.026

Анотація

На основі аналізу структурної ієрархічної побудови автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії в умовах енергоринку України було досліджено заходи із забезпечення точності при проведенні вимірювань засобами системи та розрахунково – експериментальний метод оцінки похибок вимірювальних каналів системи як найбільш ефективного.

https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.026
PDF

Посилання

Концепція функціонування і розвитку Оптового ринку електроенергії України / Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 25 липня 2002р. –Х.: Енерго Клуб України, 2002. – 72с.

Реформування ринку електричної енергії України – перехід до ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку // Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 29 вересня 2008 року.

Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії суб'єктів ОРЕ. Загальні вимоги. Стандарт ОРЕ //Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол No15 від 27.01.2006 р.

Вимоги до порядку збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електроенергії в ОРЕ України / Розроб.: О.В.Коцар – керівн. розроб., Ю.О.Расько// Затв. ІЕЕ НТУУ «КПІ» 10.01.2013 р. – 75 с.

Коцар О.В. Комплексне забезпечення достовірності та актуальності даних комерційного обліку в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів і балансуючого ринку // Енерг. та електрифікація, 2011.–No3 –С.27 –39.

Коцар О.В., Расько Ю.О. Формування інформаційного забезпечення комерційних розрахунків в ОРЕ України // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2014. –No3 –С.38 –45.

Щодо стандартів з обліку електричної енергії для суб’єктів оптового ринку / А.В. Праховник, В.І. Прокопець, О.В. Коцар // Прогресивні інформаційні та комп’ютерні технології для підвищення ефективності функціонування енергопостачальних компаній та електроенергетичних систем. Науково-практична конференція – Яремча, 13–17 лютого 2006.

Праховник А.В., Коцар О.В., Прокопець В.І. Сучасні принципи побудови АСКОЕ суб'єктів ОРЕ та АСКОЕ споживачів в умовах енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2006. –No4–С.2–7.

Праховник А.В, Коцар О.В. Концептуальні положення побудови АСКОЕ в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2009. –No2 –С.45 –50.

Праховник А.В., Коцар О.В. Формування інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2009.–No3 –С.40 –51.

Коцарь О.В. Базовые технические решения при построении распределенных АСКУЭ //Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні. 5-а Науково-практична конференція –Матеріали, Київ, 2005. –С.126–133.

Олійник Ю.С. Аналіз та впровадження АСКОЕ на підприємствах/Ю.С. Олійник// Системи обробки інформації, 2016, випуск 3(140), с.213-216.

Шестеренко А.В. Компенсация погрешности в электронных счетчиках электроэнергии/ А.В. Шестеренко// Электрические сети и системы. – 2004. - № 1-2. – С. 85-88.

Оперативно-информационный комплекс и автоматизированная система сбора телемеханической информации автоматизированной системы диспетчерского управления Северной лектроэнергетической системы НЭК «Укрэнерго». Описание комплекса технических средств. Описание автоматизированных функций. Описание программного обеспечения. — Харьков: 2003.

Колпак Б.Д., Наталюк М.Ф., Калицинский Ю.Р. Поверка и контроль измерительных каналов ИИС: Обзорная информ. Сер. “Метрологическое обеспечение измерений”. Вып. 2. -М.: ВНИИКИ. -1983. -27 с.

Колпак Б., Наталюк М., Андрусяк С. Автоматизовані системи вимірювання, контролю та обліку електроенергії: проблеми і методи метрологічної атестації // Материалы 2-й международной конференции по управлению использованием энергии Tacis, BISTRO/96/052). -Львов,3-6 июня 1997г. -С.4-22–4-26.

Колпак Богдан. Концептуальні засади підвищення точності систем обліку енергоносіїв // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Проблеми економії енергії No 2. Видавництво Державного університету "Львівська політехніка". -Львів: 1999. - С. 154-157.

РД 34.11.206-88. Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации. -М.: Союзтехэнерго, 1988. -32 с.

Колпак Б.Д. Метод розрахунково-експериментальної оцінки похибок вимірювальних каналів інформаційно-вимірювальних систем //Методи та прилади контролю якості -2000. –No5. -С.29-34.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 11 |