ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК ЗАСОБАМИ СТЕП-АЕРОБІКИ
PDF

Як цитувати

Базилевич, Н., Тонконог, О., & Юрченко, І. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК ЗАСОБАМИ СТЕП-АЕРОБІКИ. InterConf, (58), 304-323. https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.033

Анотація

В статті висвітлені результати власних досліджень впливу засобів степ аеробіки на фізичну підготовленість студенток педагогічних закладів вищої освіти. Доведено, що фізкультурні заняття із застосуванням засобів степ-аеробіки оптимізували процес фізичного виховання студентської молоді.

https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.033
PDF

Посилання

Базилевич Н.О. Особливості формування мотиваційно-ціннісного відношення студентів до фізичної культури. Спортивний вісник Придніпров’я, № 2/2012. С.43-46.

Боляк Н. Л. Історія розвитку оздоровчої аеробіки. Теорія і методика фізичного виховання. 2006. № 5. С. 36–38.

Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навчальний посібник. К.: Освіта України, 2008. 256с.

Круцевич Т., Пангелова Н. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 3. С. 109-114.

Сіпліва М.О. Формування позитивної мотивації у студентів до занять фізичною культурою засобами степ-аеробіки. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Київ, 2014. С. 196-199.

Теорія і практика викладання танцювальної аеробіки в закладах вищої освіти : метод. реком. Упоряд. С. С. Просвірніна, П. М. Мішньова. К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. 15 с.

Уилмор Дж., Костил Д.Л. Физиология спорта двигательной активности: Пер. с англ. К.: Олимпийская литература, 1997. 504 с.

Хлус Н.О. Технологія підвищення фізичної підготовленості студенток ВНЗ гуманітарного профілю засобами степ-аеробіки : автореф. дис. на здобуття наук ступ. канд. наук з фіз. виховання та спорту: Львів. держ. ун-т фіз. культури, 2015. 20 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | Завантажень: 14 |