РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
PDF

Як цитувати

Павлик, В. (2021). РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. InterConf, (59). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13136
PDF

Посилання

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу. URL : http://ukrstat.gov.ua

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. Частина !. Київ 2019. URL : http://ukrstat.gov.ua

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2018 роках. URL : http://ukrstat.gov.ua

Павлик В.П. Механізм реформування аграрного сектора економіки держави. / Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної : ГО “СІЕУ”, 2020. -148 с., С. 15 – 18.

Павлик В.П. Державне забезпечення стійкого розвитку агропромислового комплексу та сільських територій. / Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей VII –ї Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-22 травня 2020 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. Комп’ютерний дизайн О. Буганов. Миколаїв. 2020. 409 с., С. 163 – 166.

Павлик В.П. Систематизація методів у інформаційному забезпеченні управління підприємствами. Економіка АПК. 2020. № 1. С. 95 – 100.

Павлик В.П. Удосконалення планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 89 – 99.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 5 |