ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОМНІКАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ХОДІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
PDF

Як цитувати

Кучмєєв, О. (2021). ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОМНІКАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ХОДІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13449
PDF

Посилання

Алькема В. Г. Економічна безпека інноваційного підприємства / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, Н. М. Літвін. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 320 с.

Атрамонова Н. С. Визначення рівня економічної безпеки підприємства задля забезпечення ефективного адміністрування / Н. С. Артамонова, А. В. Атрашкова // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 3. – С. 19–23.

Базилевич В. М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємств АПК / Базилевич В. М. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2014. – Вип. 717. – Серія «Економіка». – С. 109–114.

Гічова Н. Ю. Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Наталія Юріївна Гічова. – Дніпропетровськ, 2010. – 23 с.

Довбня С. Б. Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку / С. Б. Довбня, Н. Ю. Гічова // Економічний вісник НГУ. – 2008. – № 3. – С. 36-42.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 6 |