ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ
PDF

Як цитувати

Дудко, Н. (2021). ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13454
PDF

Посилання

Боднар А. М. Педагогический потенциал учителя (личностно-гуманистический аспект) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Екатеринбург, 1993. 166 с.

Киселёва О. О. Теория и практика развития профессионально-педагогического потенциала учителя : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. Москва, 2002. 405 c.

Личностный потенциал: структура и диагностика/под. ред.. А.Д.Леонтьева.. Москва: Смысл, 2011. 679 с.

Міляєва В.Р, Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості». Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 20. С. 405-415.

Мурашко В. Розкриття поняття «особистісний потенціал» та його психологічної структури. Актуальні проблеми психології. Психологічна теорія і технологія навчання. 2010. Т. 8. Вип. 7. С. 196-205.

Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості: монографія / авт. кол.: наук. керівник В.О. Моляко. Київ: Педагогічна думка, 2008 208 с.

Романова М. А. Формирование психолого-педагогического потенциала учителя: дис. д-ра психол. наук : 19.00.07. Южно-Сахалинск, 2012. 460 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 1 |