ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ: COVID-19 В НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
PDF

Як цитувати

Мельник, А., & Мельниченко, Я. (2021). ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ: COVID-19 В НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13467
PDF

Посилання

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1984. 397с.

Шанский Н.В. Очерки по русскому словообразованию. М.: Изд-во Московс. госуд. ун-та, 1968. 310 с.

Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. К.: Либідь, 2001. 224 с. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001561

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля, 2008. 711 с. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN =UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001595

OWID – Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch (Institut für deutsche Sprache, Mannheim), Neologismenwörterbuch. Режим доступу: https://www.owid.de/docs/ neo/start.jsp

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. В.: Нова книга, 2004. 576 с. Режим доступу: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Karaban_2004_576.pdf

Комиссаров В. Н. Теория перевода: Лингвистические аспекты. Москва: Высшая школа, 1990. 253 с. Режим доступу: https://studfile.net/preview/2063337/page:11/

Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода – М.: Международные отношения, 1975. 240 с.

Волинський „укропівець“ застряг на тропічному острові. Волиньінфа. 05.05.2020. URL: https://volyninfa.com.ua/news/2020/05/05/39442/

Нові Санжари: автобуси закидали камінням, а у відповідь отримали „сердечка“. РБК-Україна. 20.10.2020. URL: https://www.rbc.ua/ukr/styler/novye-sanzhary-avtobusy-zabrosali-kamnyami-1582224224.html

Новий досвід у проєкті „Прокачай“ від Програми DOBRE. Дзвиняцька сільська рада ТГ. URL: https://dzvynyacka-gromada.gov.ua/molodizhnij-prostri-komora-u-proekti-prokachaj-vid-programi-dobre-23-11-47-23-10-2020/

Corona-Demo in Leipzig endet im Polizeikessel. MDR. 22.11.2020. URL: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/corona-sonnabend-demonstrationen-querdenken-gegenproteste-100.html

Erhalten Covid-19-Immune einen Extra-Ausweis? Tagesanzeiger. 04.05.2020. URL: https://www.tagesanzeiger.ch/erhalten-covid-19-immune-einen-extra-ausweis-846941764670

Hier werden Corona-Sünder zur Kasse gebeten. SRF. 14.02.2021. URL: https://www.srf.ch/news/schweiz/dutzende-bussen-ausgesprochen-hier-werden-corona-suender-zur-kasse-gebeten

Pickel durch Mund-Nasen-Maske? 5 Tipps bei „Maskne“. STYLEBOOK. 12.03.2021. URL: https://www.stylebook.de/skincare/face/hautprobleme-maske-corona

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 10 |