МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ КОНСУЛОМ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
PDF

Як цитувати

Фурса, Є. (2021). МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ КОНСУЛОМ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13473
PDF

Посилання

Консульського статуту України. Вилучено з ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/94#Text

Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних та консульських установах України. Вилучено з ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04#Text

Посольство України у Французькій республіці. Вилучено з ресурсу: http://france.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/notarial-services

Генеральне консульство України у м. Гамбурзі. Вилучено з ресурсу: https://frankfurt.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/appointment

Віденська конвенція про консульські зносини. Вилучено з ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047#Text

Фурса Є.Є. Актуальні питання забезпечення доказів консулом(на прикладі нотаріальних проваджень щодо спадкування). //Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 12 (грудень). С.156 – 164.

Посольство України в Республіці Індія. Вилучено з ресурсу: https://india.mfa.gov.ua/zapis-na-konsulskij-prijom

Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія. . Вилучено з ресурсу: https: //nigeria. mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Сінгапур. Вилучено з ресурсу: https:// Singapore. mfa. gov. ua

Цивільний кодекс України Вилучено з ресурсу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах. Вилучено з ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_174#o177

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 23 | Завантажень: 14 |