РОЛЬ ДЕРЖСХОВИЩА ТА ДЕРЖФОНДУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ У ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
PDF

Як цитувати

Федотова, О., & Кухтій, О. (2021). РОЛЬ ДЕРЖСХОВИЩА ТА ДЕРЖФОНДУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ У ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13476
PDF

Посилання

Богуславский М.М. Ценности в международном обороте: правовые аспекты. Москва: Юристъ, 2005. 427 с.

Іванишина Г. Державне регулювання у сфері пробірного нагляду: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03. Київ, 2018. 229 с. URL: https://nam.kiev.ua/files/tesis/ dys%20ivanushuna.pdf

Єпіфанов О.В. Культурна спадщина як важливий елемент системи національних цінностей Української держави. Судова апеляція. 2017. № 4. С. 15-22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2017_4_4

Коваленко О.В. Облік та контроль культурних цінностей в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2015. 20 с.

Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 р. № 637/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/637/97-вр#Text (Дата звернення: 26.05.2020)

Про Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання. URL: http://rno.rit.org.ua/public/ (Дата звернення: 10.06.2021)

Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: Постанова Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р. № 653. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/653-98-п#n9 (Дата звернення: 26.05.2020)

Про порядок формування та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 387. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/387-98-п#Text (Дата звернення: 26.05.2020)

Про створення Державної служби дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.1998 р. № 321. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-98-п#Text (Дата звернення: 26.05.2020)

Степанов В.Ю. Визначення поняття «культурна спадщина» в культурному просторі України. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип.48. С. 29–39.

Тітова Ю. Засади організації і діяльності Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Збірник наукових праць Класичного приватного університету. Право та державне управління. Запоріжжя, 2020. № 4. С.277–284. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2020/41.pdf

Яковлєва В.В., Власюк Л.Л. Музей коштовного і декоративного каміння Міністерства фінансів України. Записки Українського мінералогічного товариства. 2011. Т.8. С. 230–233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zumt_2011_8_60

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 4 |