РІСТ І РОЗВИТОК ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марина Макарчук
Ірина Полянецька
Владислав Кошовий

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Макарчук, М., Полянецька, І., & Кошовий, В. (2021). РІСТ І РОЗВИТОК ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13479
Розділ
Статті

Посилання

1. Циков В.С. Кукуруза: технология, гибриды, семена. В.С. Циков. Днепропетровск: Зоря. 2003. 296 с.
2. Махновець М. О., Танклевська Н. С. Особливості імпорту Української органічної продукції до країн ЄС. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з Дня науки. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2019. С. 128-136.
3. Бурлака Н. І. Україна як світовий експортер зерна. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 3 (69). С. 37-43
4. Дюк А. А., Якубовська Я. Р. Експорт зерна з України та його конкурентноспроможність на міжнародному ринку. Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції. Вінниця, ВНАУ. 2017. С. 41-43.
5. Шпичак О. М., Бондар О.В. Вигода та проблеми експорту зерна з України. Економіка АПК. 2013. № 10. С. 5-15.
6. Мазур В. А., Шевченко Н. В. Польова схожість раньостиглих гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння поліміксобактерином. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць. Вінниця. 2016. № 4. С. 80-87.
7. Орловская О. А., Вакула С. И., Хотылева Л. В., Кильчевский А. В. Анализ содержания запасных углеводов в эндосперме образцов различных подвидов кукурузы (Zea mays L.). Молекулярная и прикладная генетика. 2016. Том. 21. С. 31-36.
8. Центило Л. В. Особливості росту і розвитку кукурудзи залежно від строків сівби та густоти стояння рослин. Наукові доповіді НУБіП. 2011-3 (25). http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_3/11mva.pdf
9. Солонов Л. Х., Шугушева Л. Х., Слонов Т. Л. Фотосинтетический аппарат и продуктивность амаранта – С4 группы растений. Современные проблемы науки и образования. 2016. № 2. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=24191
10. Колпакова О. С. Продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України. Зрошуване землеробство. Збірник наукових праць. Вип. 62. С. 68-71.
11. Бєлов Я. В. Напрямки оптимізації технологій вирощування насіння кукурудзи за умов змін клімату. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2018. Вип. 4. С. 74-81.