НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БОБІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
PDF

Як цитувати

Кулька, В., Літвішко, А., & Комінко, Г. (2021). НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БОБІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13495
PDF

Посилання

Гортлевский А. А. Высокобелковые культуры (соя, горох, люпин, рапс). – М.: Знание, 1984. – 64 с.

Бабич А.О. Світове виробництво однорічних зернових бобових культур для вирішення проблем білка і біологічного азоту. Матеріали Першої Всеукраїнської (міжнародної) конференції по проблемі «Корми і кормовий білок» 16-17 листопада 1994р. – Вінниця, 1994. –С.164-165.

«Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2021 рік» [Електронний ресурс]// – режим доступу: www.sops.sops.gov.ua

Гойсюк Ю. В. Вдосконалення агротехнічних заходів вирощування кормових бобів в умовах Південно–Західної частини Лісостепу Укрaїни: aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 – рослинництво – К., 2001. – 20 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 9 |