ВЕБІНАРОДИДАКТИКА ЯК ФОРМА САМООСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
PDF

Як цитувати

Онкович, Г., Онкович, А., & Флегонтова, Н. (2021). ВЕБІНАРОДИДАКТИКА ЯК ФОРМА САМООСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. InterConf, (65). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13818
PDF

Посилання

Вебінар як форма дистанційного інтерактивного навчання // Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/43979/ ; Веб-семінари і вебінари: що це таке і як вони проходять// Режим доступу: https://webinar.ru/articles/webinari-chto-eto-takoe // Режим доступу: https://etutorium.com.ua/blog/plus-i-minus-vebinarov (Дата перегляду: 24.10.20)

Онкович А. В. Медиадидактика // Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata: Człowiek. Świadomość. Komunikacja, Warszawa : [Изд-во Варшав. ун-та], 2012. - С. 1013–1018.

Онкович Г.В. Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців // Український інформаційний простір, 2020. - 1(5). – С.179-196.

Онкович Г.В. Розвиток медіадидактики вищої школи: український досвід // Обрії друкарства, 2020. - № 1(8). – С. 130-150.

Онкович А. В. Интернет-дидактика в обучении русскому языку как иностранному // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры : мат-лы XIII Конгресса МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 13–20 сент. 2015 г. СПб.: МАПРЯЛ, 2015. Т. 10. - С.788–793.

Онкович Г.В., Адамія З.К., Онкович А.Д., Боголюбова М.М., Ляліна О.О. Нове в медіаосвіті: вебінародидактика // Сучасні аспекти науки: ІІ-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. - Київ; Братислава: ФОП Кандиба Т.П., 2020. - С.172-189.

.Адамія З.К., Онкович А. Д., Онкович Г. В. Вебінар як різновид публічного виступу // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів : матеріали міжнародного науково-практичного семінару 8 грудня 2020 року. – Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2020. – 276 с. – С.7-11.

Onkovych Hanna, Onkovych Artem, Bogolyubova Maryna, Lyalina Olga. New in media education: webinor didactics // Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Monograph 43 / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek Yana Suchukova // Polska : Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. ISBN 978 – 8 – 957298 – 6 – 7.

Переваги і недоліки вебінарів https://etutorium.com.ua/blog/plus-i-minus-vebinarov (Дата перегляду: 24.10.20)

Адамія З.К., Онкович, Г.В. Вебінаромарафон у поширенні передового досвіду викладачів іноземних мов // XХ міжн. наук. конф. імені В.В. Поканевича «Розвиток особистості студента – майбутнього фахівця»: Матеріали. Київ, 25 листопада 2020 року. К., 2020 – С.25-27.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |