SCOPUL ȘI ATRIBUȚIILE CURȚII CONSTITUȚIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA
PDF

Як цитувати

Costachi, G., & Gherghelegiu, T. (2021). SCOPUL ȘI ATRIBUȚIILE CURȚII CONSTITUȚIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA. InterConf, (65). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13824
PDF

Посилання

Марокко Н.А. Функция защиты основных прав и свобод человека и гражданина в контексте реализации полномочий Конституционного Суда Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2009.

Арутюнян Г.Г. Конституционное правосудие и развивающееся общество. Доклад на Первом Международном конгрессе органов судебного конституционного контроля - Кейптаун, 23-24 января 2009 г. [URL]: http://www.venice.coe.int/WCCJ/ Papers/ARM_Harutyunyan_Ru.pdf

Мырзалимов Р.М. Конституционное правосудие и права человека. B: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия юридические науки. Москва, 2013, № 1.

Соколов А.Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации. Калининград: Янтарный сказ, 2002.

Harutyunyan G. Justiţia constituţională, expresie a esenţei statutlui de drept și a constituţionalismului. În: Justiţia constituţională: actualitate și perpective. Conferinţă internaţională consacrată aniversării a 10-a a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. Responsabil de ediţie V. Pușcaș. Chișinău: Cartdidact, 2005.

Railean P. Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de drept: Monografie. Chişinău: S. n., 2015.

Railean P. Funcţiile Curţii Constituţionale într-o societate democratică. În: Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului, Materialele conf. teoretico-știinţifice internaţionale, 27-28 decembrie, 2010, mun. Bălţi. Ch., 2011.

Арутюнян Г.Г., Баглай М.В. Конституционное право: Энциклопедический словарь. Москва: Норма, 2006.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. Republicată în: Monitorul Oficial al RM nr.78/140 din 29.03.2016 (versiune în vigoare din 14.01.2019 în baza modificărilor prin Legea nr. 255 din 22.11.18, MO 467-479/14.12.18).

Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13-12-1994. În: Monitorul Oficial al RM nr. 08 din 07-02-1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 5 din 06.02.20, MO63-68/28.02.20).

Codul Jurisdicţiei Constituţionale nr. 502 din 16-06-1995. În: Monitorul Oficial al RM nr. 53-54 din 28-09-1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 38 din 28.02.20, MO103/14.04.20).

Legea României nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. În: Monitorul Oficial al României nr. 101 din 22 mai 1992. [URL]: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2248.

Constituţia României din 21 noiembrie 1991 (revizuită în 2003). În: Monitorul Oficial al României nr. 233 din 21.11.1991. Republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003. [URL]: http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act2_1&par1=5#t5c0s0sba142.

Hotărârea Curții Constituționale nr. 9 din 14.02.2014 pentru interpretarea arti. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţia Republicii Moldova (Sesizarea nr. 52b/2013). În: Monitorul Oficial al RM Nr. 78-79 din 01.04.2014.

Costachi Gh. Securitatea constituțională în Republica Moldova la 25 de ani de existență a Legii Fundamentale. În: Legea și viața, 2019, nr. 8.

Costachi Gh., Iacub I. Securitatea Constituției – obiectiv major al reformei constituționale din Republica Moldova. În: Legea și Viața, 2020, nr. 9.

Costachi Gh. Misiunea justiției constituționale în statul de drept. În: Revista Națională de Drept, nr. 4-6, 2020, Ediție specială ce cuprinde materialele conferinței științifico-practice internaționale din 5 iunie 2020 „Jurisdicția constituțională din Republica Moldova: abordări, probleme și perspective”.

Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial al RM nr. 7-17 din 12-01-2018.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 0 |