ДЕЯКІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЗАХОДІВ ЗБОРУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ОБРОБКИ ТА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РАДІАЦІЙНУ І ХІМІЧНУ ОБСТАНОВКУ
PDF

Як цитувати

Поплавець, С., Кушпета, Р., Колмогоров, О., Сафарова, Г., Шамрай, Н., & Бабіч, О. (2021). ДЕЯКІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЗАХОДІВ ЗБОРУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ОБРОБКИ ТА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РАДІАЦІЙНУ І ХІМІЧНУ ОБСТАНОВКУ. InterConf, (65). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13840
PDF

Посилання

Бойове застосування підрозділів військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту: навч. посібн. / В. Є. Гайдабука, С. А. Писарев, В.В. Марущенко та ін. – Х.: ФВП НТУ “ХПІ”, – 2017. – 184 с.

Про затвердження Інструкції з функціонування системи виявлення і оповіщення про радіаційне, хімічне, біологічне зараження у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України [Текст]: наказ Міністерства оборони України від 22 груд. 2016 року № 702. – К. :, 2016. – 9 с.

Поплавець С. І. Методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування / С. І. Поплавець // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Х., 2019. – № 3(61). – С. 24-29.

Лазебник С. В. Можливий підхід щодо визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування / С. В. Лазебник, С. І. Поплавець // VII Міжн. наук.-техн. конф. “Проблеми інформатизації”: 13 – 15 лист. 2019 р. : тези допов. – Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла, 2019. – С. 94.

Лазебник С. В., Поплавець С. І. Моделі та методика формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування під час підготовки до бойових дій/ С.В. Лазебник, С.І. Поплавець // Система озброєння і військова техніка: щокв. наук. журн. / ХНУПС. – Х., 2019. – № 3(59). – С. 43-47.

Поплавець С. І. Можливий підхід до визначення обсягу завдань радіаційної, хімічної, біологічної розвідки / С. І. Поплавець, Г. А. Дробаха, О .В. Циганко // Новітні технології – для захисту повітряного простору: XV Міжн. наук. конф. Харк. нац. ун-ту Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 10 – 11 квіт. 2019 р. : тези допов. – Харків. 2019. – С. 456.

Поплавець С. І. Аналіз системи хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту країн Організації Північноатлантичного альянсу / С. І. Поплавець, О. В. Колмогоров, В. І. Лясковський, та ін.] // Scientific Collection «InterConf», (57): with the Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (May 18-19, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021. – Р. 633-642.

Андреев В.Г. Химический терроризм: возрастающая угроза / В. Г. Андреев // Обозреватель-Observer. – М.: – 2004. – № 3 – С. 43-55.

Татаринов В.В. Радиационный, химический и биологический терроризм / В.В. Татаринов // Научный журнал “Технологии техносферной безопасности”. – М. – 2012. – Выпуск № 3 (43). – С. 1-7.

Василенко И.Я. Радиационный терроризм (медикобиологические аспекты) / И.Я. Василенко, О.И. Василенко // Бюллетень по атомной энергии. – М., – 2003. – № 5. – С. 48-52.

Международный план по реагированию на инциденты с использованием ХБРЯ веществ [Електронний ресурс] / Офіційний сайт NATO. – 2007. – Режим доступу: http://www.nato.int/docu/cep/cep-cbrn-training-ru.pdf.

Васильев Н.Т. Биологический терроризм: прошлое, настоящее, будущее / Н.Т. Васильев, М.Ю. Тарасов, Д.Л. Поклонский // Сборник научных трудов “Химическая и биологическая безопасность”. – М.: ВИНИТИ. – 2002. – № 6. – С. 3-10.

Tucker J. B. Historical trends related to bioterrorism: an empirical analysis/ J. B. Tucker // Emerg. Infec. Disease, 1999. – V. 5. – № 4. – P. 498-504.

Поплавець С. І. Обгрунтування показників та критеріїв формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, Р. Ю. Кушпета, та ін. // Scientific Collection «InterConf», (46): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» (March 19-20, 2021). Orléans, France: Epi, 2021. – Р. 448-460.

Поплавець С. І. Вибір та обґрунтування показників і критеріїв формування раціональної моделі системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту / С. І. Поплавець, О. В. Колмогоров, О. Ю. Дроль, та ін. // Scientific Collection «InterConf», (51): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (April 18-19, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2021. – Р. 990-998.

Поплавець С. І. Підвищення ефективності системи РХБ захисту в Повітряних Силах Збройних Сил України в наслідок інтенсифікації її ресурсного потенціалу / С. І. Поплавець // Актуальні питання матеріально-технічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів : наук.-прак. конф. Національної академії національної гвардії України, 26 жовт. 2017 р. : тези допов. – Х., 2017. – С. 125-126.

Поплавець С. І. Інтегрування дифузійних процесів розповсюдження радіонуклідів та небезпечних хімічних речовин до інформаційних моделей хімічної та радіаційної обстановки / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Овчаров та ін.] // Scientific Collection «InterConf», (42): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. – Р. 1115-1126.

Поплавець С. І. Формування інформаційної моделі хімічної обстановки для генерування сценаріїв наслідків руйнування хімічно-небезпечних об’єктів / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, С. В. Лазебник та ін.] // Debats scientifiques et orientations prospectives du developpement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГΟΣ» aves des matériaux de la l conference scientifique et pratique international (Vol. 2), Paris, 5 février 2021. Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. – Р. 123-130.

Поплавець С. І. Формування інформаційної моделі радіаційної обстановки для генерування сценаріїв наслідків руйнування радіаційно-небезпечних об’єктів / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Овчаров та ін.] // Scientific Collection “InterConfˮ, (41): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (February 6-8, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. – Р. 1206-1212.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |