ДИТИНА ЗАМОВЛЯЄ ОСВІТУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ В НУШ
PDF

Як цитувати

Іванюк, Г., & Клюйко, І. (2021). ДИТИНА ЗАМОВЛЯЄ ОСВІТУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ В НУШ. InterConf, (66). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13864
PDF

Посилання

Антипін, Є. Б. (2015). Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, (2), 79-85.

Антипін, Є. Б., & Венгловська, О. А. (2020). Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі. (Т. 1 (33), 279-285). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Венгловська, О. А. (2016, December 28-29). Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття). International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, 41-43.

Гриневич, Л., Елькін, О., Калашнікова, С., Коберник, І., Ковтунець, В., Макаренко, О. … Шиян, Р. (2016) Концепція нової української школи. Відновлено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Закон України про повну загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради), № 31, ст.226, 2020.

Іванюк, Г. І. & Красовицький М. Ю. (2000). Практична педагогіка виховання: посіб. з теорії та методики виховання. Івано-Франківськ: Плай.

Про затвердження професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти(з дипломом молодшого спеціаліста)". № 2736.(2020).

Сбруєва А. А. (Ред)(2015) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 91 | Завантажень: 61 |