ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СТИМУЛЯТОР СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Нестеренко, О. (2021). ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СТИМУЛЯТОР СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ. InterConf, (66). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13867
PDF

Посилання

Биков В. Ю. Інформатизація освіти // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 360 – 362.

Винославська О.В. Дослідження впливу ІКТ на самоорганізацію і саморозвиток особистості [Електронний ресурс] / О.В. Винославська // Вісник Національного технічного університету України ―Київський політехнічний інститут. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2014. – № 2. Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2014-2/Vynoslavska.pdf.

Жалдак А.В. Дослідження функцій, рівнянь і нерівностей з параметрами за допомогою комп’ютера / А.В.Жалдак // Комп'ютер в школі та сім'ї. - № 3. – 2016. – С. 19 – 24.

Кіяновська Н. М. Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки : монографія / Н. М. Кіяновська, Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том V. – Випуск 1 (5) : спецвипуск «Монографія в журналі». – 316 с.

Лапінський В.В. Сучасні вимоги до засобів подання навчального матеріалу електронними освітніми ресурсами / В.В.Лапінський // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. - № 19 (26). – С. 194 – 199.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 1 |