SPRE O TEORIE A DREPTURILOR PERSOANEI VĂTĂMATE DE AUTORITĂȚILE PUBLICE
PDF

Як цитувати

Costachi, G., & Cernean, I. (2021). SPRE O TEORIE A DREPTURILOR PERSOANEI VĂTĂMATE DE AUTORITĂȚILE PUBLICE. InterConf, (67), 206-220. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2021.023

Анотація

Articolul este consacrat problemei drepturilor persoanei vătămate de autoritățile publice. Scopul urmărit de autori rezidă în analiza reglementării constituționale și legale a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică în vederea precizării conținutului acestui drept și modalității de exercitare a acestuia ca modalitate de dezvoltare a teoriei drepturilor persoanei vătămate de autoritățile publice.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2021.023
PDF

Посилання

Cernean Iu. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: considerații generale și perspective de cercetare. În: Legea și Viața, 2020, nr. 6-7 (p. 36-39).

Cernean Iu. Reglementarea constituțională a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică. În: Jurnalul Juridic Național, 2020, nr. 6 (p. 35-40).

Marian O. Dreptul persoanei la repararea prejudiciului cauzat de autoritățile statului. În: Particularitățile adaptării legislației republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, conferinţă internaţională ştiinţifico-practică, din 23–24 martie, 2019. Chişinău: S. n., 2019. (Tipogr. «Cetatea de Sus») (p. 58-63).

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Republicată: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78/140 din 29.03.2016 (cu modificări și completări ulterioare aduse prin Legea nr. 255 din 22.11.2018. MO 467-479/14.12.18).

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948, la New York. Ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.90 (versiune în vigoare din 31.03.94 în baza modificărilor prin Hotărârea Parlamentului nr. 13-XII din 31.03.94, MO4/30.04.94).

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 (Roma), ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.08.1997, nr. 54-55/502.

Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la 16 decembrie 1966 la New York, ratificat de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990 (în vigoare din 26 aprilie 1993).

Constituţia Republicii Moldova: comentariu. Chișinău: Arc, 2012 (512 p.).

Constituţia României din 21 noiembrie 1991. În: Monitorul Oficial al României nr. 233 din 21.11.1991. Revizuită și republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Guzun C. Dreptul constituțional al persoanei vătămate de o autoritate publică: considerații generale. În: Legea și Viața, 2019, nr. 9 (p. 42-46).

Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107 din 06.06.2002. Republicat în temeiul Legii nr.133 din 15.11.2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 467-479 (modificat prin Legea nr. 205 din 26.11.20, MO360-371/25.12.20).

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003. Republicat în Monitorul Oficial Nr. 285-294 din 03.08.2018 (modificat prin Legea nr. 13 din 12.03.21, MO96-99/09.04.21).

Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 309-320 din 17.08.2018 (modificat prin Legea nr.

din 12.03.21, MO96-99/09.04.21).

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. Republicată în temeiul art. IV al Legii nr. 252 din 08.11.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269 (versiune în vigoare din 14.01.19 în baza modificărilor prin Legea nr. 133 din 15.11.18).

Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, Nr. 1545 din 25.02.1998. În: Monitorul Oficial Nr. 50-51 din 04.06.19989. (versiune în vigoare din 05.01.18)

Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești nr. 87 din 21.04.2011. În: Monitorul Oficial nr. 107-109 din 01.07.2011 (moificată prin Legea nr.96 din 03.05.2012 MO nr.135-141/443 din 06.07.2012).

Iacub I. Recursul administrativ potrivit Codului Administrativ al Republicii Moldova. Cererea prealabilă. În: Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare, materiale ale conferinței internaționale științifico-practice din 2-3 noiembrie 2018. Chișinău, 2018 (p. 72-81).

Iacub I., Marian O. Răspunderea patrimonială a statului și dreptul persoanei la repararea prejudiciului cauzat de autoritățile acestuia. În: Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, materialele mesei rotunde cu participare internațională din 8 decembrie 2020. Chișinău: AAP, 2021 (p. 91-97).

Muntean V. Semnificația doctrinară şi legală a noţiunii „eroare judiciară”. În: Relații internaționale Plus. Revistă ştiinţifico-practică nr.1, 2018.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 34 | Завантажень: 23 |