ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЬНОГО ВІКУ
PDF

Як цитувати

Калачинська, О. (2021). ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЬНОГО ВІКУ. InterConf, (68). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13985
PDF

Посилання

Бібік, Н. М. (2020). Структура і зміст соціальної компетентності. Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю., 116–120.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 205с.

Єрмаков, І. Г. (2012). Педагогіка життєтворчості: Орієнтири для ХХІ століття. Контекст.

Іванюк, Г. І. (2016). Підготовка фахівців із дошкільної освіти: Навчання на дослідженнях. У Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів (с. 33–37).

Кабінет Міністрів України. (2018). ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освіти (№ 87).

Кононко, О. Л. (2009). Виховуваємо соціально компетентного дошкільника. Світич.

Міністерство освіти і науки України - нова українська школа Головна | Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення 21.07.2021).

Проектне навчання: Коротко про головне. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. https://nus.org.ua/view/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne/ (дата звернення 21.07.2021).

Руденко, О. В. (2005). Підвищення компетентності працівників освіти у спілкуванні. Наукові записки інституту психології імені Г. С. костюка (с. 477–482). Главник.

Сисоєва, С. О. (2011). Вища освіта України : Реалії сучасного розвитку. ВД ЕКМО.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 24 | Завантажень: 36 |