ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
PDF

Як цитувати

Шевченко, О. (2021). ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. InterConf, (68). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13987
PDF

Посилання

Гончаренко Л.А., Кузьменко В.В. Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи: Навчальний посібник для студентів. Херсон: РІПО, 2006. 92 с.

Соколова І.В. Формування полікультурної компетентності у майбутніх учителів-філологів. http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/

Шевченко І.Л.Формування професійної культури майбутнього вчителя музики в поза навчальній діяльності: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2007. 230 с.

Щеглова Е.М. Развитие поликультурной компетентности будущих специалистов: дис. канд. пед. наук: 13.00.08.Омск, 2005. 164 с.

Гуревич П.С. Философия культуры. М.: Аспект Пресс, 1995. 288 с. 37.

Васютенкова И.В. Социальное здоровье личности в поликультурной образовательной среде // Здоровье и образование: Материалы IV научно-практической конференции / отв. ред. Г.Е. Гун. СПб.: ЛОИРО, 2007. 236 с. 16.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 19 |