MEDIEREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA DE LA LEGE, LA (NE)ÎNȚELEGERE
PDF

Як цитувати

Camenșcic, A. (2021). MEDIEREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA DE LA LEGE, LA (NE)ÎNȚELEGERE. InterConf, (68). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13994
PDF

Посилання

Voiculescu N. Medierea Conflictelor. București: Editura Universității Titu Maiorescu, 2007.

Gorghiu A., Sîrbu M., și alții. Medierea, Oxigen pentru afaceri. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011.

Iorgovan A. Tratat de drept administrativ, volumul I, Ediția 4, București: Editura All Beck, 2005.

Sîrbu M., Monica Croitoru Anghel D. Soluționarea alternativă a litigiilor. Editura Universul Juridic, 2015.

Sîrbu M., Monica Croitoru Anghel D. Medierea conflictelor. București: Editura Universul Juridic, 2013.

Esplugues C. and Barona S. Global Perspectives on ADR. Intersentia, 2014.

Alexander N. International and Comparative Mediation, Legal Perspectives Ed. Wolters Kluwer, Law Business, 2009.

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială;

Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum;

Recomandarea R (81)7 a Comitetului de Miniștri cu privire la accesul la justiție ; 193

Recomandarea R (86) 12 a Comitetului de Miniștri cu privire la diminuarea sarcinii tribunalelor;

Recomandarea R (93) 1 a Comitetului de miniștri cu privire la accesul efectiv la drept și la justiție, pentru persoanele aflate în situațiile de sărăcie extremă;

Legea Republicii Moldova cu privire la mediere, nr.137 din 03.07.2015//(Monitorul Oficial nr.224-233 din 21.08.2015)

Legea Republicii Moldova nr.24-XVI cu privire la arbitraj din 22.02.2008//(Monitorul Oficial nr.88-89/316 din 20.05.2008)

Hotărârea Consiliului de Mediere nr.4 din 26.02.2016 privind aprobarea actelor normative întru executarea Legii cu privire la mediere nr.137

Regulamentul Curţii de Arbitraj Comerciale Internaţionale de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova cu privire la procedura de mediere, aprobat la 19.12.2008

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 20 |