LEGIFERAREA ȘI NORMAREA CA MODALITĂȚI DE CREARE A DREPTULUI
PDF

Як цитувати

Lazăr, M. (2021). LEGIFERAREA ȘI NORMAREA CA MODALITĂȚI DE CREARE A DREPTULUI. InterConf, (68). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13996
PDF

Посилання

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Москва, 2000.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Москва, 2001.

Балтаг Д. Общая теория права. Курс лекций. Кишинев: Centrul Editorial ULIM, 2009.

Бужор В., Бужор Т. Общая теория права и государства. Кишинэу, 2003.

Vonica R.P. Introducere generală în drept. București: Lumina Lex, 2000.

Popa N. Teoria generală a dreptului. București, 1996. 7. Costachi Gh., Butucea E. Crearea dreptului în statul de drept. În: Jurnalul Juridic Național: teorie și practică, 2020, nr. 2.

Костаки Г., Бутучя E. Правотворчество и нормотворчество: сущность и соотношение понятий. În: Закон и жизнь, 2013, № 7.

Monac C. Parlamentul şi securitatea naţională. Bucureşti: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 2006.

Hlipcă P. Activitatea legislativă a statului: esenţă şi particularităţi. În: Legea şi Viaţa, 2008, nr. 9.

Muraru I., Constantinescu M. Ordonanţa Guvernamentală: doctrină şi jurisprudenţă. Bucureşti: Lumina Lex, 2000.

Muraru I., Tănăsescu E.-S. Drept constituțional și instituții politice. Ed. a 13-a. Vol. II. București: C.H. Beck, 2009.

Arnăut V. Legiferarea și funcția legislativă a Parlamentului. În: Supremația Dreptului (Ucraina), 2017, nr. 4.

Constituţia României din 21 noiembrie 1991 (revizuită în 2003). În: MO al României, nr. 233 din 21.11.1991. Republicată în MO, nr. 767 din 31 octombrie 2003. [URL]: http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act2_1&par1=3#t3 c1s1.

Constituția Republicii Moldova, nr. 1 din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial, nr. 1 din 12.08.1994 (versiune în vigoare la 14.01.2019). [URL]: https://www.legis.md/cautare/ getResults?doc_id=111918&lang=ro.

Arnăut V. Procesul legislativ: reglementări naţionale şi de drept comparat. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2019.

Craiovan I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. București: All Beck, 2001.

Москалькова Т. Н., Черников В. В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. Москва: Проспект, 2011.

Шамаров В. М. К вопросу о содержании понятия «правотворчество» в учебной юридической литературе. В: Вестник Екатеринского института, 2012, № 2 (18).

Оксамытный В.В. Теория государства и права: Учебник. Москва, 2004.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 15 |