ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО АПЛІКАТОРУ ДЛЯ НАПРАВЛЕНОЇ ДОСТАВКИ НАНОЧАСТИНОК В ОРГАН-МІШЕНЬ (ОГЛЯД)
PDF

Як цитувати

Купріянчук, В. (2021). ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО АПЛІКАТОРУ ДЛЯ НАПРАВЛЕНОЇ ДОСТАВКИ НАНОЧАСТИНОК В ОРГАН-МІШЕНЬ (ОГЛЯД). InterConf, (68). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14013
PDF

Посилання

Бродовская Е.П., Минаева О.В., Куликов О.А., Семенова Е.В., Горбунова К.А., Сураева Е.Ю., Кузнецова А.В., Гечас А.А., Кеняйкина А.Г., Кокорев А.В., Пятаев Н.А. Разработка метода визуализации. // Современные проблемы науки и образования. – 2019.- № 2.- 2с.

А. К. Дудченко, Ю. А. Алексейцев, Н. А. Дудченко, О. М. Михайлик, Магнитный апликатор для направленой доставки магнитных наночастиц в орган-мишень. //Альманах клинической медицины. – 2008. -№ 17-2 – С. 329-332

Ueno T., Nagano, T. Fluorescent probes for sensing and imaging. Nature Methods. 2011. Vol.8. p. 642-645.

Pat. US № 5788624, Int. Cl. A 61 N 2/00. Magnetic therapy and a magnetic field scanning physiotherapeutic device / H. Lu, B. Lin, G. Liu, J. Zhao. -Aug. 4, 1998.

Pat. US № 6148823, Int. Cl. A 61 B 019/00. Method of and system forcontrolling magnetic elements in the body using a gapped toroid magnet /Hastings, Roger N. - Nov21, 2000.

US 6,309, 340, A61N 1/00. Magnet type medical instrument and electromagnet and coil used / K. Nakagawa. – Oct. 30, 2001.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 4 |