WHY A BUSINESS HAS TO BE SOCIALLY RESPONSIBLE
PDF

Як цитувати

Kostiuk, O. (2021). WHY A BUSINESS HAS TO BE SOCIALLY RESPONSIBLE. InterConf, (69). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14023
PDF

Посилання

Галушко В. П., Ковтун О. А., Остапчук А. Д., Кузьменко С. В. Програмно-цільове управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції. Вісник ХНТУСГ. 2004. № 30. С. 5–7.

Луцяк В. В. Життєвий цикл малого виробничого підприємства. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2015. Т. 21. № . 4. С. 45–52.

Луцяк В. В. Забезпечення конкурентоспроможності малих виробничих підприємств засобами стратегічного управління. Київ : НУХТ, 2014. 292 с.

Луцяк В. В. Характеристики і функції підприємництва та деякі теоретико-методологічні задачі маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2041. 2. C. 208–219.

Луцяк В. В., & Попеляр А. В. Інноваційна стратегія виробничого підприємтва. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. С. 18–21.

Луцяк В. В., Семенюк І. В. Організаційні здібності як основа адаптаційного управління конкурентоспроможністю підприємства. Регіональна бізнес-економіка і управління. Вінниця: ВФЕУ. 2016. № .3(51). С. 12–19.

Остапчук А. Д. Мале підприємництво - основа сталого розвитку сільських територій. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua /12831/1/11oad.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

Остапчук А. Д. Рівень розвитку сільських територій як індикатор сталості аграрного сектору. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. 154 (3). C. 280–284.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 4 |