SECURITATEA PSIHOLOGICĂ ȘI COMPORTAMENTUL AGRESIV LA PREADOLESCENŢI
PDF

Як цитувати

Losîi, E. (2021). SECURITATEA PSIHOLOGICĂ ȘI COMPORTAMENTUL AGRESIV LA PREADOLESCENŢI. InterConf, (69). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14035
PDF

Посилання

BOLBOCEANU, A. Stările afective ale elevilor și securitatea psihologică. În: Univers Pedagogic. 2014, nr. 1, pag. 47-52

COSMOVICI, A., IACOB, L. Psihologie școlară. Iași: Polirom, 1998, 304 p. ISBN 973-683-048-9

ENEA, V. Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar. Iași: Polirom, 2019

EFTIMIE, S. Agresivitatea la vârsta adolescenței. Iași: Institutul European, 2014. ISBN 978-606-24-0080-4

GOLU, F. Manual de psihologia dezvoltării. Iași: Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-5627-1

LOSÎI, E. Psihologia educației. CEP USM. Chișinău, 2014, p. 167.

LOSÎI, E. Securitatea psihologică în raport cu agresivitatea În: Aspecte psihosociale ale securității psihologice. Chișinău: Pulsul Pieței, 2020. p. 80-123. ISBN 978-9975-3342-8-0

LOSÎI, E., RACU, IU. Activitatea psihopedagogului cu elevii de vârstă școlară și preadolescentă. Chișinău: Tipografia UPS „Ion Creangă”. 2015. 138 p. ISBN 978-9975-46-252-8

LOSÎI, E., RACU, IU. Activitatea psihologului cu copiii și adulții. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2018. 183 p ISBN 978-9975-46-381-2

PÂNIȘOARĂ, G., SĂLĂVĂSTRU, D., MITROFAN, L. Copilăria și adolescența. Iași: Polirom, 2016, 308 p. ISBN 978-973-46-6016-2

PÂNIȘOARĂ, G. Psihologia copilului modern. Iași: Polirom, 2011, 219 p. ISBN 978-973-46-2126-2

PALADI, A. Psihologia adolescentului și a adultului. Suport de curs. CEP USM. Chișinău, 2018, p. 13-15.

RACU Ig., RACU Iu., Psihologia dezvoltării. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2007, p. 205-206.

RĂDUCU, C., ȘTEFĂNACHI, B. Securitatea umană. Provocări contemporane. București: Pro Universitaria, 2015, 291 p. ISBN 978-606-26-0340

Wellbeing – un concept nou cu rădăcini vechi. [online] [citat 30.07.2021]. Disponibil: https://www.hpdi.ro/wellbieng-un-concept-nou-cu-radacini-vechi

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 130 | Завантажень: 144 |