PROTECȚIA DREPTULUI PERSOANEI LA JUDECAREA ÎN TERMEN REZONABIL A CAUZEI
PDF

Як цитувати

Cernean, I. (2021). PROTECȚIA DREPTULUI PERSOANEI LA JUDECAREA ÎN TERMEN REZONABIL A CAUZEI. InterConf, (69). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14037
PDF

Посилання

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 (Roma), ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298- XIII din 24.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.08.1997, nr. 54-55/502.

Belu Magdo M.-L. Aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului privind liberul acces la justiţie. În: Drepturile omului, 2012, nr. 12 (p. 12-19).

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Republicată: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78/140 din 29.03.2016 (modificată prin Legea nr. 255 din 22.11.2018. MO 467-479/14.12.18).

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003. Republicat în Monitorul Oficial nr. 285-294 din 03.08.2018 (modificat prin Legea nr. 13 din 12.03.2021, MO96-99/09.04.21).

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. Republicat în Monitorul Oficial nr. 248-251 din 05.11.2013 (modificat prin Legea nr. 10 din 12.02.2021, MO108-110/30.04.21).

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. Republicat în Monitorul Oficial nr. 78-84 din 17.03.2017 (modificat prin Legea nr. 59 din 22.04.21, MO122-128/21.05.21).

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018. În: Monitorul Oficial Nr. 309-320 din 17.08.2018 (modificat prin Legea nr. 13 din 12.03.21, MO96-99/09.04.21).

Cernean Iu., Costachi Gh. Spre o teorie a drepturilor persoanei vătămate de autoritățile publice. În: Scientific Collection «InterConf», (67): with the Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (July 19- 20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021 (p. 207-220).

Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești nr. 87 din 21.04.2011. În: Monitorul Oficial nr. 107-109 din 01.07.2011 (moificată prin Legea nr.96 din 03.05.2012 MO nr.135-141/443 din 06.07.2012).

Recomandarea Curții Supreme de Justiție nr. 6 privind satisfacţia echitabilă. [URL]: http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=21.

Cozma D. Răspunderea judecătorului în România şi Republica Moldova: Monografie. Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. "Print- Caro") (488 p.)

Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107 din 06.06.2002. Republicat în temeiul Legii nr.133 din 15.11.2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 467-479 (modificat prin Legea nr. 205 din 26.11.20, MO360-371/25.12.20).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 4 |