JURISPRUDENȚA ÎN SISTEMUL IZVOARELOR DREPTULUI
PDF

Як цитувати

Costachi, G., & Butucea, E. (2021). JURISPRUDENȚA ÎN SISTEMUL IZVOARELOR DREPTULUI. InterConf, (69). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14038
PDF

Посилання

Bădescu M. Jurisprudenţa – izvor de drept. În: Rolul jurisprudenţei în dezvoltarea noului drept român, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, 10 mai 2019. București, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, p. 172-178.

Hegel Principiile filosofiei dreptului. Bucureşti: Ed. Academiei RSR, 1969.

Popa N. Teoria generală a dreptului. Ed. 5. Bucureşti: Ed. C.H. Beck, 2014.

Bădescu M. Teoria generală a dreptului. Craiova: Ed. Sitech, 2018.

Reghini I., Diaconescu Ș., Vasilescu P. Introducere în dreptul civil. Ed. a II-a. Cluj-Napoca: Sfera juridică, 2008. 691 p.

Zlătescu V. D. Panorama marilor sisteme conteporane de drept. București: Continent XXI, 1994.

Lemieux Ch. Jurisprudence et securite juridique: une perspective civiliste. In: Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, 29(1-2), 1998-1999, p. 223-243. [URL]: https://www. usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_29/29-12-lemieux.pdf.

Danileț C. Studiu cu privire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului securității raporturilor juridice în Republica Moldova: Evaluare și propuneri. Chișinău: S.n., 2014. 56 p.

Hotărîrea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 33 din 10-10-2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituţie (Sesizarea nr. 45b/2013). În: Monitorul Oficial nr. 297-303 din 20.12.2013;

Iacub I. Interpretarea Constituției: între necesitate, limite și riscuri. În: Revista Națională de Drept, nr. 4-6, 2020, Ediție specială, p. 53-74.

Ghestin J., Goubeaux G. Traite de droit civil. Introduction generale. Paris: LGDJ, 1990.

Ionaşcu T. Jurisprudenţa – izvor de drept. În: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Secţia Ştiinţe Juridice, nr. 3/2014, p. 31-38.

Hamangiu C., Bălănescu I.R., Băicoianu Al. Tratat de drept civil român. București: Naționala, 1928.

Trușcă P., Trușcă A.M. Drept civil. Partea generală. București: Universul Juridic, 2016. 288 p.

Constituţia României din 21 noiembrie 1991 (revizuită în 2003). În: Monitorul Oficial al României, nr. 233 din 21.11.1991. Republicată în MO, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Constituția Republicii Moldova, nr. 1 din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial, nr. 1 din 12.08.1994 (versiune în vigoare la 14.01.2019).

Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20.07.1995. Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.185 (modificată prin Legea nr. 222 din 04.12.2020, MO360-371/25.12.20).

Pop T. Drept civil român. Teoria generală. București: Lumina Lex, 1993.

Popa N. Teoria generală a dreptului. București: C.H. Beck, 2008.

Șandrovschi N. Particularitățile jurisprudenței în calitate de izvor de drept. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr. 7, p. 30-36.

Dănişor D.-C., Dogaru I., Dănişor Gh. Teoria generală a dreptului. ed. a 2-a. Bucureşti: Ed. C.H. Beck, 2008.

Costachi Gh., Iacub I. Reflecţii asupra securităţii juridice în statul de drept. În: Legea şi Viaţa, 2015, nr. 5, р. 4-9.

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 (Roma), ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298- XIII din 24.07.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.08.1997, nr. 54-55/502.

Bârsan C. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Ediția a doua. București: CH. Beck, 2010.

Renucci J-F. Tratat de drept european al drepturilor omului. București: Hamangiu, 2009.

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003. Republicat în Monitorul Oficial nr. 285-294 din 03.08.2018 (modificat prin Legea nr. 13 din 12.03.2021, MO96-99/09.04.21).

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. Republicat în Monitorul Oficial nr. 248-251 din 05.11.2013 (modificat prin Legea nr. 10 din 12.02.2021, MO108-110/30.04.21).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 21 | Завантажень: 13 |