STATUTUL JUDECĂTORILOR CURȚII CONSTITUȚIONALE: PREZENTARE GENERALĂ
PDF

Як цитувати

Gherghelegiu, T. (2021). STATUTUL JUDECĂTORILOR CURȚII CONSTITUȚIONALE: PREZENTARE GENERALĂ. InterConf, (69). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14039
PDF

Посилання

Pușcaș V., Kuciuk V. Republica Moldova, anul 2019. Tentativa de uzurpare a puterii de stat (analiză juridică). În: Revista Națională de Drept, Ediție specială, 2020, nr. 4-6, p. 80-112.

Marian O. Statutul juridic al persoanei: conținut și garanții. Studii științifice. Chișinău: S.n., 2017. 250 p.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. Republicată în: Monitorul Oficial al RM nr.78/140 din 29.03.2016 (versiune în vigoare din 14.01.2019 în baza modificărilor prin Legea nr. 255 din 22.11.18, MO 467-479/14.12.18).

Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13-12-1994. În: Monitorul Oficial al RM nr. 08 din 07-02-1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 5 din 06.02.20, MO63-68/28.02.20).

Codul jurisdicţiei Constituţionale nr. 502 din 16-06-1995. În: Monitorul Oficial al RM nr. 53-54 din 28-09-1995 (versiune actualizată prin Legea nr. 38 din 28.02.20, MO103/14.04.20).

Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010. În: Monitorul Oficial nr. 194-196 din 05.10.2010 (modificată prin Legea nr. 257 din 16.12.20, MO353-357/22.12.20).

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008. În: Monitorul Oficial nr. 230-232 din 23.12.2008 (modificată prin Legea nr. 10 din 12.02.21, MO108-110/30.04.21).

Costachi Gh. Misiunea justiției constituționale în statul de drept. În: Revista Națională de Drept, Ediție specială, 2020, nr. 4-6, p. 41-52.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 2 |