REGLEMENTAREA JURIDICĂ A PROCESULUI LEGISLATIV ȘI NORMATIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA
PDF

Як цитувати

Lazăr, M. (2021). REGLEMENTAREA JURIDICĂ A PROCESULUI LEGISLATIV ȘI NORMATIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA. InterConf, (69). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14040
PDF

Посилання

Lazăr M. Legiferarea și normarea ca modalități de creare a dreptului. În: Scientific Collection «InterConf», (68): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (July 26-28, 2021). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2021, p. 112-118.

Costachi Gh., Butucea E. Crearea dreptului în statul de drept. În: Jurnalul Juridic Național: teorie și practică, 2020, nr. 2, p. 4-8.

Craiovan I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. București: All Beck, 2001. 384 p.

Москалькова Т. Н., Черников В. В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. Москва: Проспект, 2011.

Шамаров В. М. К вопросу о содержании понятия «правотворчество» в учебной юридической литературе. В: Вестник Екатеринского института, 2012, № 2 (18).

Оксамытный В.В. Теория государства и права: Учебник. Москва, 2004.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. Republicată în: Monitorul Oficial al RM nr.78/140 din 29.03.2016 (versiune în vigoare din 14.01.2019 în baza modificărilor prin Legea nr. 255 din 22.11.18, MO 467-479/14.12.18).

Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797 din 02-04-1996. În: Monitorul Oficial nr. 81-82 din 19.12.1996 (modificată prin Legea nr. 202 din 20.11.20, МО344-351/18.12.20)

Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22-12-2017. În: Monitorul Oficial Nr. 7-17 din 12-01-2018.

Legea cu privire la actele legislative nr. 780 din 27.12.2001. În: Monitorul Oficial nr. 36-38 din 14.03.2002 (abrogată).

Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 208-210/783 din 03.10.200 (abrogată).

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018. În: Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018 (modificat prin Legea nr. 13 din 12.03.21, MO96-99/09.04.21).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 5 |