ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
PDF

Як цитувати

Кравець, В., & Кравець, С. (2021). ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. InterConf, (71), 91-109. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.010

Анотація

В статті проаналізовано особливості формування сексуальної компетентності шкільної молоді. Показано структуру сексуальної соціалізації, розглянуто сутність та змістове наповнення сексуальної просвіти, статевого виховання, формування сексуальної та контрацептивної культури підлітків та юнаків. Всі теоретичні викладки підтверджуються суттєвим статистичним матеріалом. Вдало в роботі використано кращий європейський та світовий досвід формування сексуальної компетентності.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.010
PDF

Посилання

Кравець В.П. Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та ґендерні особливості. – Монографія. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – 476 с.

Kluge, Norbert. Einfuhrung in die Sexualpadagogik. – Darmstadt, 1978. – 282 s.

Standards for Sexuality Education in Europe. WHO Regional Office for Europe and BZgA. Federal Centre for Health Education, BZgA, Cologne, 2010. – 75 s.

Паничок Т. Я. Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині: дис. …канд. пед. наук: 13.00.07 / Тетяна Ярославівна Паничок. – Тернопіль, 2010. – 163 с.

Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. Москва:Эксмо, 2006. 960 с.

Шапиро Ю.Б. Половое воспитание, сексуальное образование и подготовка к семейной жизни. Москва: Институт социальной работы, 1997. С. 131-137

Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге ХХІ века. – Дубна: Феникс, 2001. – 208 с.

Макаренко А. С. Твори в семи томах. – Т.4. – К.: Рад. школа, 1964.

Cichy D. Niektóre problemy wychowania seksualnego / D. Cichy // “Problemy Rodziny”. – 1973. – № 2. – рр.8–12.

Koch F. Sexualität, Erziehung und Gesellschaft. Vondergeschlechtlichen Unterweisungzuremanzipatorischen Sexualpädagogik / Friedrich Koch. – Frankfurt am Main: KRATZ-DREISBACH, 2000. – 389 s.

Кірбі Д. Виховання сексуальності; оцінка програм і результатів, N J., Network Publication, 1984.- 212 c.

Fromm E. Die Kunst des Liebens / Erich Fromm. – Frankfurt : Verlag Ullstein GmbH, 1987. – S. 20–23

Фрейд З. Половое просвещение детей//Сексология (Хрестоматия). – СПб.: Питер, 2001. С. 26-34

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 25 | Завантажень: 46 |